2. Uluslararası İslâmi Mimari Mirası Konferansı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi iş birliği ile 26-28 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan “2. Uluslararası İslâmi Mimari Mirası Konferansı” ([email protected] 2019) FSMVÜ Topkapı Yerleşkesi’nde yapılacak.

İslâmi mimari alanında çalışan farklı ülkelerden uzmanlar, kültür mirasının önemli bir bölümünü oluşturan mimari miras varlıklarının korunması, yönetimi ve geleceğe aktarımı konusunda yürütülen çalışmaları tartışmaya açmak ve sürdürülebilir kentsel gelişim konusunda farklı yaklaşımları ele almak üzere "2. Uluslararası İslâmi Mimari Mirası Konferansı"nda bir araya geliyor.

Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi’nin ilkini 2017 yılında Kuala Lumpur’da düzenlediği "Uluslararası İslâmi Mimari Mirası Konferansı" (International Conference on Islamic Architectural Heritage) bu yıl 26-28 Ağustos 2019 tarihlerinde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi Mimarlık ve Çevre Tasarımı Fakültesi’nin ortaklığında düzenlenen "2. Uluslararası İslâmi Mimari Mirası Konferansı", Mamur Çevre ve Gelecek ana temasında toplanıyor. Ana temanın dışında Politika ve Yönetim, Teori ve Felsefe, Teknoloji, Tasarım İnovasyon ve Sürdürülebilir Gelişme alt temalarında hazırlanan tebliğler, 2 gün boyunca paralel oturumlarda sunulacak.

Konferans ile akademik ve entelektüel söylem için başlatılan uluslararası platformun geliştirilmesi, ilgili kişiler ve kurumlar arasındaki bilgi paylaşımının ve ortak araştırmaların kolaylaştırılması ve yeni araştırmalara zemin oluşturacak iletişim ağının genişletilmesi amaçlanıyor.

26 Ağustos Pazartesi saat 09.00’da başlayacak konferansın açılış konuşmaları alanında uluslararası saygınlığa sahip isimler tarafından yapılacak. Prof. Dr. Abdul Razak Sapian, Prof. Dr. Suha Özkan, Prof. Dr. Jamel Akbar ilk gün konuşmacıları olarak konferansta yer alacak. Öğleden sonra paralel oturumlarla devam edecek programın ikinci günü (27 Ağustos Salı) Prof. Dr. Sadettin Ökten’in "İslâm Medeniyet Tasavvurunda Sanat Eseri Üzerine Bir Deneme" ve Prof. Dr. İbrahim Numan’ın "Mimari Mirasın Geleceği Hakkında" başlıklı konuşmaları ile başlayacak. Mamur Çevre ve Gelecek ana teması ile farklı alt temalarda hazırlanmış tebliğler paralel oturumlarda devam edecek.

Türkiye, Malezya, Endonezya, İtalya, Bosna Hersek, Kosova, Ürdün, Cezayir olmak üzere 8 ülkeden katılımın gerçekleşeceği konferansta tebliğler Türkçe ve İngilizce olarak sunulacak. Konferans, 28 Ağustos’ta Tarihi Yarımada gezisi ve Boğaz turu ile sona erecek. Konferans ilgililerin tümüne açık olup, dinleyici olarak katılım ücretsizdir.Kullanıcı Girişi