Kadir Has Üniversitesi “Kent ve Çocuk Çalışmaları” Yüksek Lisans Programı 2019

Kadir Has Üniversitesi “Kent ve Çocuk Çalışmaları” yüksek lisans programı için 2019 Güz Dönemi başvuruları 26 Ağustos’ta başlıyor. Son başvuru tarihi 6 Eylül 2019.

Kadir Has Üniversitesi, Eylül 2019’da başlayacak disiplinlerarası "Kent ve Çocuk Çalışmaları" yüksek lisans programı için başvurular 26 Ağustos ile 6 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak.

Bahar 2019 döneminde ilk öğrencilerini kabul eden "Kent ve Çocuk Çalışmaları", çocuğun kent yaşamı içindeki yerine odaklanmakta; çocuğun ve bakım verenlerinin kentsel ortamla kurdukları ilişkiyi, konunun psikolojik, sosyal, tasarım ve kamu idaresi boyutlarıyla birlikte ele alınması gereken bir çerçevede değerlendirmektedir.

Kadir Has Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi ile iş birliği içinde, İstanbul ilçe belediyelerinin kapasitelerini güçlendirme amacını taşıyan İstanbul’daki Kent95 ortaklığı (İstanbul95) bu programın ilişkide olduğu paydaşlar arasında yer almaktadır. Programın hedeflerinden biri de kentsel mekan üzerinde aktif olarak çalışan kamu personelinin eğitimine –yüksek lisansa kabul edilecek öğrencilerin bir kısmına vereceği bursla– destek olmaktır.

İçerikle ilgili detaylı bilgi almak için, program ve başvuru sayfalarını inceleyebilir veya [email protected] adresine yazabilirsiniz.Kullanıcı Girişi