Türkiye’deki İç Mimarlık Eğitiminin Tarihi, Gelişimi ve Geleceği Ulusal Sempozyumu

Türkiye’deki İç Mimarlık Eğitiminin Tarihi, Gelişimi ve Geleceği Ulusal Sempozyumu, 19-21 Aralık 2019 tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi Taşkışla Kampüsü’nde yapılacak.

Sempozyum kapsamında, Türkiye’deki İç Mimarlık Eğitimine ilişkin aşağıda belirtilen iki ana tema çerçevesinde sıralalanan konuların ve daha fazlasının tartışmaya açılması hedeflenmektedir:

1. İç Mimarlık Eğitiminin ve Mesleğinin Gelişimi ve Tarihi

  • Tanıklıklar ve rol modelleri
  • Eğitim paradigmaları, müfredat ve ders programları
  • Mesleki formasyon, meşruiyet ve görünürlülük, mesleki uygulama ortamı
  • Toplumsal Cinsiyet Söylemleri ve İç Mimarlık

 

2. İç Mimarlık Eğitimine Yönelik Güncel Deneyimler, Yenilikçi Yaklaşımlar

  • Stüdyo Eğitimi, tasarım pedagojileri, değerlendirme süreçleri (temel sanat eğitimi, temel tasarım eğitimi, birinci sınıf eğitimi, bitirme ödevleri, dönem projeleri, farklı metodolojiler, strateji ve taktikler, ölçme ve değerlendirme teknikleri ve yaklaşımları)
  • Lisans sonrası eğitim modelleri ve yaklaşımları (tezsiz ve tezli yüksek lisans programları, sanatta yeterlilik ve doktora eğitimi, araştırma odaklı/tasarım odaklı yaklaşımlar)
  • İç Mimarlık alanında özgün araştırma projeleri ve yöntemleri
  • Müfredat dışı etkinlikler (atölye çalışmaları ve çalıştaylar, teknik geziler, yarışmalar)
  • Yerel-Evrensel diyalektiği, ulusal-uluslararası etkileşimde süreklilikler ve süreksizlikler, uluslararasılaşma ve akreditasyon. (akımlar, yaklaşımlar, fuarlar ve tasarım yarışmaları, çalıştay ve sempozyumlar, ikili işbirlikleri, bireysel, meslek örgütleri ve eğitim kurumlarının uluslararası birliklerle etkileşimi ve akreditasyonu)
  • İç Mimarlık Eğitiminin geleceğine yönelik tartışma ve değerlendirmeler

 

Katılımcıların, yaklaşık 750 kelimelik genişletilmiş özet metinlerini en geç 23 Eylül 2019 tarihine kadar, turkiyedeicmimarlik.org üzerinden erişecekleri formu doldurarak iletmeleri beklenmektedir. Kullanıcı Girişi