EKOYAPI dergisinin 5. sayısı çıktı

ÇEDBİK Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği'nin kurumsal iletişim yayını EKOYAPI Dergisi her sayısıyla yapı sektörünün ekolojik dönüşümü ve gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor.

EKOYAPI Dergisi 5. sayısında, geleceğin mimarlarını mercek altına yatırıyor ve Mimarlık Eğitiminde Sürdürülebilirlik konusunu kapsamlı ve dopdolu bir içerikle sunuyor. Söz hakkı hem öğrencilere hem de öğretim görevlilerine verilerek eğitim veren ve eğitim alan tarafların birbirleriyle buluştuğu bir platform oluşturan bu sayıda, İstanbul'daki mimarlık fakültelerinde sürdürülebilirliğin nasıl ve hangi yönleriyle ele alındığına dair bir de araştırma gerçekleştirildi. Dosya aracılığıyla amaçlanan, üniversitelerdeki güncel durumu ortaya koymak ve daha nitelikli bir mimarlık eğitimi için yapılabilecekleri tartışmaya açmak.

Dosya kapsamında, Dünya'nın farklı köşelerinden konuya örnek teşkil edecek oluşumlara da yer veriliyor. Mimarlık eğitimini teoriden pratiğe aktaran ve içselleştiren bir "eğitim kampı" olan Rural Studio ve eğitimin tamamlayıcı bir parçası olarak nitelendirilebilecek "Solar Decathlon" yarışması ilginç örneklerle sunuluyor.

Yapının çevresiyle birlikte değişebilirliğine odaklı dikkat çekici bir yaklaşım olarak "Adaptif Mimarlık" EKOYAPI Dergisi 5. sayısının bir diğer ilginç konusu. Bunun yanı sıra tasarım-teknoloji ilişkisine dair inovatif bir yaklaşım sunan "Dune" Projesi, "Binalarda Yağmur Suyunun Kullanılması" ve sürdürülebilir ulaşım konusuna renkli bir hatırlatma olarak "Yeşil Limuzin" projesi dergide ele alınan diğer konulardan birkaçı.Kullanıcı Girişi