Osmanlı'nın Çılgın Projeleri: Galata Kulesi Tasarımı

Aram Tahtaciyan 1908 senesinde Galata Kulesi için oldukça füturistik bir tasarım önerisinde bulunmuştu.

Kasımpaşa'daki Deniz Hastanesi, Surp Agop Akaretleri ve Hıdivyal Palas'ı tasarlayan mimar Aram Tahtaciyan Beaux Arts mezunuydu. Tahtaciyan Galata Kulesi'ne ilişkin teklifinde yapım için herhangi bir maddi talebi bulunmadığını özellikle vurgulamıştı ve işletme gelirlerinin yüzde yirmisini de devlete bırakmayı taahhüt etmekteydi.

Kulenin ahşaptan yapılmış olan külah kısmı defalarca yangına ve fırtınaya maruz kaldığı için 1875 senesinde külah sökülerek yerine üst üste poligonal kagir iki oda yapılmış, sonlandığı noktaya da bayrak direği eklenmişti. Teklife göre 1875'teki tadilatta eklenen kagir bölümler yıkılacak, eski külah seviyesinden başlayıp 40 metre yüksekliğe erişecek demir bir konstrüksiyon eklenecekti. Yeni bölüm içerisinde 7-8 katlık bir kullanım alanı oluşturulacaktı. Yeni bölüme iki asansör ile ulaşılacaktı. Bu katlar asma bahçeler arasında tiyatro, lokanta ve müteaddid tenezzüh salonlar bulunacaktı. Bunun yanı sıra en üst noktada bir rasathane, yangınları gerekli kimselere bildirecek telefon ve telgraf merkezi, geceleri kenti aydınlatacak olan dört projektör projenin programı içerisindeydi.

Kaynak: Şahin, T., 2012. Osmanlı'nın Çılgın Projeleri, Yitik Hazine Yayınları, İstanbul.Kullanıcı Girişi