Tanrıkulu'ndan 3. Köprü Sorusu

İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Erdoğan'ın yazılı olarak yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

"3. Köprü, 3. Havalimanı, Galataport ve Haliçport gibi İstanbul'un merkez ve biraz daha sınır kısımlarını ilgilendiren projelerin İstanbul'u giderek büyüyen bir Gettolar Şehri haline getireceği ile ilgili olarak bilim insanları ve uzmanlar tarafından yapılan uyarıları hükümetiniz tarafından ciddi bir yaklaşımla değerlendirilen çalışmalar yürütülmüş müdür?" ifadelerini kullanan Tanrıkulu, Erdoğan'a şu soruları yöneltti:

"- 3. Köprü, 3. Havalimanı, Galataport ve Haliçport gibi projelerin sadece ve sadece parasal gelir yaratma amaçlı oldukları, projeler düzenlenirken meslek odaları, üniversitelerden görüşler alınmadan düzenlendikleri doğru mudur?

- İstanbul'un 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda kentin yaşam kaynaklarını kaybetmeden taşıyabileceği nüfus yoğunluğu 17 milyon kişi olarak öngörülmesine rağmen 3. Köprü, 3. Havalimanı, Galataport ve Haliçport projelerinin 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı dışında yürütüldüğü doğru mudur?

- Hükümetiniz tarafından sanki toplum ve ülke yararına, iyiliğine yapılıyormuş gibi gösterilen projelerin aslında domino etkisi yaratıcı şekilde her bir projenin ardından ardıç projelerin hayata geçirilmesini zorunlu hale getirecek şekilde basit bir kurnazlıkla tasarlanmasının, böylece parasal gelir sağlayıcı adeta kentsel saadet zinciri olarak nitelendirilebilecek kısır döngüsel bir kentleşme yapılanmasının devam ettirilmesinin, gerçekte İstanbul da büyük köyler oluşturmaktan, İstanbul şehrinin doğal ve tarihi yapısını tahrip etmekten, yok etmekten, maddi zenginlik ve sosyal yaşam imkanlarını belirli bir kesime aktarırken halkın büyük çoğunluğunu daha yoksul ve sosyal yaşamdan mahrum halde yaşamaya mahkum etmekten başka bir sonuç yaratmayacağı tüm açıklığıyla ortadayken, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak Saadet Zinciri benzeri kentsel dönüşüm ve inşaat projelerinin önüne geçmeyi düşünüyor musunuz?"Kullanıcı Girişi