Çaycuma Bilim Merkezi Mimari Proje Yarışması'nın Soru-Cevapları Yayınlandı

10 Mayıs 2016'da ilan edilen ve 2 Ağustos 2016'da sonuçlanacak olan yarışmanın soru-cevapları yayınlandı.

GENEL AÇIKLAMALAR

Soruların yazım biçimine müdahale edilmemiştir.

SORU VE CEVAPLAR

1. Bilim Merkezi Yarışması için üç mimar yarışmaya katılmak istiyoruz. Grubumuzda bir arkadaşımız Almanya'da mimarlık okumuş, Türk Mühendis ve Mimarlar Odalar Birliği'ne kayıtlı değil. Arkadaşımız da yarışma üyelerinden biri olarak, katılım sırasında "yardımcı" kısmına ismini yazmamız mümkün olabilir mi?
Yarışmaya katılım koşulları 5 numaralı maddede açıklanmıştır. Yarışmaya müellif olarak katılmak için TMMOB Mimarlar Odası üyesi olunması zorunludur.

2. Bir ekip yarışmaya iki şartname satın alarak, iki proje ile katılabilir mi?
Yarışmada, bir kişi bir kere ödül alır, başkasıyla birlikte olsa dahi ikinci bir ödül almışsa bu ödül hükümsüz sayılır.

3. Yarışmaya katılacak ekibimiz 2 mimar ve 1 iç mimardan oluşmaktadır. Mimarlar Odası ve iç mimarlar Odasına üyeliklerimiz mevcuttur. Ekibimizde iç mimar olması yarışma koşullarına uygun mu?
Yarışmaya katılım koşulları 5 numaralı maddede açıklanmıştır. Yarışmaya müellif olarak katılmak için TMMOB Mimarlar Odası üyesi olunması zorunludur.

4. Yarışmaya mimarlık bölümü öğrencileri katılabiliyor mu acaba?
Yarışmaya katılım koşulları 5 numaralı maddede açıklanmıştır. Yarışmaya müellif olarak katılmak için TMMOB Mimarlar Odası üyesi olunması zorunludur.

5. Teslim edilecek raporlar içerisinde alınacak olan inşaat mühendisliği ve peyzaj mimarlığı raporu için gerekli koşullar nelerdir? Örneğin inşaat mühendisinin odadan katılım belgesi alması gerekir mi?
Şartnamenin 11. Maddesinde açık olarak belirtilmiştir. İnşaat Mühendisi ve Peyzaj Mimarına ait bu yarışma için ilgili meslek odasından alınmış üye tanıtım belgeleri kimlik zarfı içerisinde yer alacaktır.

6. Yarışma katılımcılardan birinin mimar ve inşaat mühendisli ve her iki odaya da kayıtlı. Bu durumda yarışma katılımcısı olması yanında, yarışma için istenen inşaat mühendisliği raporunu yazması mümkün mü?
Söz konusu kişi hem mimarlık hem de inşaat mühendisliği diplomalarına sahipse ve her iki meslek odasına da üye ise mümkündür.

7. Mimarlık odasına öğrenci olarak üyeyim. Yarışmaya katılabiliyor muyum?
Yarışmaya katılım koşulları 5 numaralı maddede açıklanmıştır. Yarışmaya müellif olarak katılmak için TMMOB Mimarlar Odası üyesi olunması zorunludur.

8. Mimar, inşaat mühendisi ve peyzaj mimari olan ekip olarak mı katılabiliyoruz sadece? Yoksa sadece mimar olarak katılabilir miyiz?
Şartnamenin 11. Maddesinde açık olarak belirtilmiştir. Yarışmacılardan İnşaat ve Peyzaj raporları istenmektedir. Ekipte bir inşaat mühendisi ve bir peyzaj mimari bulunması zorunludur.

9. Çaycuma bilim merkezi yarışmasının katılım ücreti olan 20 tl'nin son yatırılma tarihi nedir?
Şartnamenin 5. Maddesinde belirtilmiştir. Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gündür.

10. Çaycuma Bilim Merkezi yarışması şartnamesini siteden indirdik. Katılım için kayıt tamamlamak istiyoruz. İşleme nasıl devam ediyoruz bilgi almak istedik. 20 TL bedeli bildirilen hesaba iletirken yazmamız gereken ibare nedir? Kayıt ile tarafımıza ayrıca bir kayıt no / rumuz iletilecek midir?
Şartnamenin 5. Maddesinde açıkça belirtilmiştir.

11. Eski Seka Çaycuma Kağıt Fabrikası hakkında daha fazla bilgi verilebilir mi? (yerleşim planı, arşiv fotoğrafları, mimari çizimler vs.)
Fabrika alanı ile yarışma konusu alan farklı bölgelerde yer almaktadır. Yarışma alanın da içerisinde bulunan ada, fabrika teknik personelinin lojmanlarının ve sinema, sosyal tesis ve ada içerisindeki yapılara hizmet eden teknik alanları içermektedir. Yerleşim planı olarak ise halihazır.dwg dökümanında yapı ve yapı grupları yer almaktadır. Arşiv fotoğrafları olarak iletilen fotoğraflar dışında başka bir fotoğraf ve mimari bir çizim bulunmamaktadır.

12. Yarışma alanı olarak belirtilen 37 dönümlük alanın içerisinde, yerleşilmesi önerilen bir alan var mıdır?
İhtiyaç programında beklentiler kısmında belirtilen hususlar dikkate alınmak koşulu ile yarışmacıya bırakılmıştır.

13. Doğal peyzajın böylesine önemli olduğu bir alanda mevcut ağaçların çapları ve boyları hakkında ek bir doküman gerekmektedir. Böyle bir dökümanın sağlanması mümkün müdür?
Güncellenmiş rölöve soru cevap dokümanının eki olarak verilmektedir.

14. Verilen çizimlerdeki mecvut ağaçlar ile fotoğraflardaki ağaç yoğunlukları birbirinden oldukça farklıdır. Yapının tasarımında önemli rol oynayacağından ötürü daha doğru bir çizim verilmesi mümkün müdür?
Güncellenmiş rölöve soru cevap dokümanının eki olarak verilmektedir.

15. İhtiyaç programında 4 numaralı maddedeki Sarkaç mahali anlaşılamamıştır. Hakkında daha detaylı bilgi verilmesi mümkün müdür?
Söz konusu mahalde Foucault sarkacı yerleştirmesi yapılacaktır. Mahal boyutları ve yerleşimi bu doğrultuda düşünülmelidir.

16. Yarışmaya arkadaşımla birlikte katılacağız. Arkadaşım mimar. Ben de Haziranın sonunda mimarlık bölümünden mezun olacağım.Şartnamede göremedim ama.Katilirken ogrenci olarak katılıyor gibi gorunebilirim.Bu yarışmaya katilmamiza engel mi? Yoksa arkadasimin lisans mezun olması grup olarak katilmamiza yeterli olur mu?
Yarışmaya müellif olarak katılmak için TMMOB Mimarlar Odası üyesi olunması zorunludur.

17. A4 ile tarif edilen 1/500 maket boyutu, yarışma alanının tamamını kapsamamaktadır. Olası araziye yayılmış bir proje tasarımı için söz konusu boyut yetersizdir. Bu durumda a4 ebadından büyük bir maket yapılabilir mi? Yoksa maket ebadıyla tarif edilen belli bir yapı büyüklüğü müdür?
Boyutu A4 olmak üzere müellifin uygun göreceği yerden hazırlanacaktır.

18. Yarışma dosyasında bulunan plankote çiziminde "KORULUK" layer'ında konturu belirlenmiş alanların içerisine müdahale edebilir miyiz? Söz konusu bölgede dört tarafı ve çatısı kapalı mekân yapılabilir mi? Yapılamıyor ise yine aynı alan içerisinde yarı açık mekanlar (üzeri sundurmalı teraslamalar gibi) veya yürüyüş yolları, parkurlar yapılabilir mi? Son olarak bu bölgedeki topoğrafyada projeye bağlı değişiklikler önerilebilir mi?
Proje alanında yer alan koruluk içerisindeki yetişkin ve özgün dokunun verilen ağaç rölövesi gözetilerek korunması koşulu ile rekreatif öneriler geliştirilebilir.

19. Koruluk içerisinde kalan ve korunacak ağaçlar plankote üzerinde belirtilen ağaçlar mıdır? Değilse ve/veya çizim üzerinde işaretlenenler dışında korunması beklenen diğer ağaçlar mevcutsa bunların mevcut durumunu gösterir bir çizim yayınlanacak mı?
Güncellenmiş rölöve soru cevap dokümanının eki olarak verilmektedir.

20. Koruluk alan içerisinde otopark alanı ve araç yolları oluşturulabilir mi?
Proje alanında yer alan koruluk içerisindeki yetişkin ve özgün dokunun verilen ağaç rölövesi gözetilerek korunması koşulu ile rekreatif öneriler geliştirilebilir.

21. Parsel sıfır kotu için belirlenen bir nokta var mıdır?
Hayır.

22. "Geçici sergi alanına giriş holünden bağımsız giriş olanağı bulunmalıdır" ibaresi ile geçici sergi alanına giriş holüyle doğrudan bağlantılı ayrı bir erişim mi yoksa sözkonusu alanın giriş holüyle alakasız farklı bir noktadan 2. girişe sahip olması mı ifade edilmek istenmiştir?
Geçici sergi alanına giriş holünden sağlanacak giriş dışında başka bir giriş verilmesine ihtiyaç bulunmamaktadır.

23. Bilim merkezi biletli ve biletsiz girilecek alanları için bir kurgu ya da senaryo var mıdır? Hangi alanlara biletli geçiş yapılmaktadır?
Sadece sergileme holü ve geçici sergileme holüne biletle giriş yapılacaktır.

24. İhtiyaç programında bulunan "sarkaç" mekanı için ek ve yan birimler gerekmekte midir?
Hayır.

25. Yarışma şartnamesi paketinde bulunan "ek-3"' içeriğindeki mekansal kararların bağlayıcı bir niteliği var mıdır yoksa tasarımda yol göstermesi için bilgilendirme amaçlı mı paylaşılmıştır?
Tübitak kamu tarafından yapılan bilim merkezlerine protokol çerçevesinde kamu adına katkıda bulunmaktadır. Bu bağlamda söz konusu binalar için Tübitak tarafından öngörülen hususlara yönelik olarak bilgi amaçlı paylaşılmıştır.

26. TÜBİTAK ile bir ön protokol imzalandı mı? Buna göre tasarlanacak sergi mekanlarının temaları belirli mi? Temalar arasında herhangi sabit bir sergi teması bulunuyor mu?
Tübitak ile ön protokol imzalanmamıştır. Sergi mekanlarının temaları belli değildir.

27. Alan için verilen halihazır çizimlerdeki ağaçlar ile hava fotoğraflarındaki ağaçların yeri ve sayısı tutarlı değildir. Doğru bir tasarım için hava fotoğrafları baz alınacaktır. Konuyla ilgili teyit beklenmektedir.
Güncellenmiş rölöve soru cevap dokümanının eki olarak verilmektedir.

28. Verilen linkten alanın Youtube hava videosuna erişilememektedir. bununla ilgili ne yapmak gerekir?
Youtube bağlantısı kontrol edilmiştir. Herhangi bir erişim sorunu yoktur.

29. Raporlar başlığı altında inşaat mühendisliği ve peyzaj mimarlığı raporu yer almakta, inşaat mühendisi ve peyzaj mimarı danışman olarak mı yer almalı yoksa ekipte mi olmalı? Diğer danışmanların (makina mühendisi, elektrik mühendisi) odaya kayıtlı olma koşulu bulunuyor mu?
Şartnamenin 11. Maddesinde açık olarak belirtilmiştir. Yarışmacılardan İnşaat ve Peyzaj raporları istenmektedir. Ekipte bir inşaat mühendisi ve bir peyzaj mimari bulunması zorunludur. Ayrıca İnşaat Mühendisi ve Peyzaj Mimarına ait bu yarışma için ilgili meslek odasından alınmış üye tanıtım belgeleri de kimlik zarfı içerisinde yer alacaktır.

30. Kamu da çalışıyor olmak yarışmaya katılmakla ilgili bir engel teşkil ediyor mu?
Yarışma şartnamesinin 5. Maddesinde yarışmaya katılabilecek olanlar belirtilmiştir. Yarışmaya katılmak için TMMOB Mimarlar Odası üyesi olunması zorunludur.

31. Ekipte mimarların yanı sıra şehir plancılar da bulunabilir mi?
Danışman veya yardımcı olarak bulunabilir.

32. Tasarım alanı dahilinde olan koruluk bölgesi yapılaşmaya uygun mudur? Yoksa yalnızca açık alan düzenlemesi mi yapılabilmektedir? Eğer yapılaşmaya uygunsa mevcut ağaçlarının konumu nedir?
Güncellenmiş rölöve soru cevap dokümanının eki olarak verilmektedir.

33. Mevcut bitki dokusu ile ilgili bir veri bulunuyor mu?
Güncellenmiş rölöve soru cevap dokümanının eki olarak verilmektedir.

34. İnternette yer alan dökümanlar haricinde kayıt yaptırdıktan sonra göndereceğiniz ek dökümanlar bulunuyor mu?
Yarışma katılımcılarına verilecek başka bir doküman bulunmamaktadır.

35. ihtiyaç programında belirtilen "toplam inşaat alanı" emsal hesabına dahil edilecek alanlardan mı oluşmaktadır? yoksa tüm alanlar mı kastedilmektedir
Tüm alanlar kastedilmektedir.

36. Sarkaç konusunda biraz açıklama yapabilirmisiniz.
Söz konusu mahalde Foucault sarkacı yerleştirmesi yapılacaktır. Mahal boyutları ve yerleşimi bu doğrultuda düşünülmelidir.

37. Dikey A1 formatında istenilen teslimle birlikte A3 formatta da mı istenilmektedir?
Yarışmaya A1 dikey formatlı paftaların yanı sıra bu paftaların A3 boyutuna küçültülmüş kopyaları da teslim edilecektir.

38. A3 format tesliminde de A3 paftalar sert zemin olarak mı teslim edilecek?
Yarışmacıya bırakılmıştır, böyle bir zorunluluk yoktur.

39. A3 formatındaki teslimde 3 pafta zorundalığı var mıdır?
Yarışmaya A1 dikey formatlı paftaların yanı sıra bu paftaların A3 boyutuna küçültülmüş kopyaları da teslim edilecektir.

40. Mimari konsept proje olacağı için inşaat ve peyzaj raporları zorunlu mudur?
Şartnamenin 11. Maddesinde açık olarak belirtilmiştir. Yarışmacılardan İnşaat ve Peyzaj raporları istenmektedir. Ekipte bir inşaat mühendisi ve bir peyzaj mimari bulunması zorunludur.

41. Banka hesabına yatırılacak para tarihi en son ne zamandır?
Şartnamenin 5. Maddesinde belirtilmiştir. Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gündür.

42. Fotograflarda gorulen agaclar, hali hazir planlarda gorulmemektedir. Agaclari, proje surecinde nasil koruyacagiz?
Güncellenmiş rölöve soru cevap dokümanının eki olarak verilmektedir.

43. Sarkac in amaci ve islevini daha netlestirebilir misiniz?
Söz konusu mahalde Foucault sarkacı yerleştirmesi yapılacaktır. Mahal boyutları ve yerleşimi bu doğrultuda düşünülmelidir.

44. Sarkaçtan tam olarak ne kastedilmektedir?
Söz konusu mahalde Foucault sarkacı yerleştirmesi yapılacaktır. Mahal boyutları ve yerleşimi bu doğrultuda düşünülmelidir.

45. Segilenmesi dusunulen teshir elemanlari hakkinda bilgi alabilir miyiz?
Sergilenmesi düşünülen teşhir elemanları belli değildir.

46. Agac plankotesi hakkinda bir cizim paylasilmamis
Güncellenmiş rölöve soru cevap dokümanının eki olarak verilmektedir.

47. Mevcut agac krokisi hakkinda bilgi alabilir miyiz ?
Güncellenmiş rölöve soru cevap dokümanının eki olarak verilmektedir.

48. Bilim merkezinin ayni zamanda bir muze olmasi amaclanmaktadir bu konu hakkinda da bilgi alabilir miyiz
Yarışmaya konu olan yapı Bilim Merkezi olarak tasarlanacaktır. 

49. Şartnamede geçen "sarkaç" nedir nasıl bir şeydir?
Söz konusu mahalde Foucault sarkacı yerleştirmesi yapılacaktır. Mahal boyutları ve yerleşimi bu doğrultuda düşünülmelidir.

50. Alana baktigimda huzur evi ve yurt kur bolgesinin oldugu yerden de alana yaklasim mumkun gorunuyor. Fakat yurtkur a giden yolda guvenlik bariyeri biraz caydirici...O alan ortak kullanima dahil edilebilir mi? Bir de mevcut alandaki agaclara mudahale ne olcekte kabuledilebilir?
Farklı kurumlara tahsis edilmiş alanların sınırlarına uyulmalıdır. Mevcut ağaçlar korunmalıdır.

51. "Sarkaç"tan kastınız nedir?
Söz konusu mahalde Foucault sarkacı yerleştirmesi yapılacaktır. Mahal boyutları ve yerleşimi bu doğrultuda düşünülmelidir.

52. "Ekip"ten kastınız nedir? Yardımcı olarak katılanlar hakkında nasıl bir formatta bildirim yapmalıyız? Stajer öğrenciler, ofis çalışanları vs. yardımcılar hakkında ne dersiniz?
Ekipten kasıt müellif mimar sayısının birden fazla olması durumudur. Bu durumda kimlik zarfında istenenler her ekip üyesi tarafından ayrı ayrı verilecektir. Ekibe danışman ya da yardımcı olarak destek verenler de ayrıca belirtilecektir.

53. Yapı için simgesel değeri olan sarkacın ne olacağı konusunda daha açıklayıcı bilgi verebilir misiniz?
Söz konusu mahalde Foucault sarkacı yerleştirmesi yapılacaktır. Mahal boyutları ve yerleşimi bu doğrultuda düşünülmelidir.

54. İhtiyaç programında planetaryum yok. Bilim merkezlerinde olan planetaryum tasarımı tasarımcının insiyatifine mi bırakıldı?
Bu aşamada planateryum istenmemektedir, genişleme alanı için düşünülebilir.

55. İhtiyaç programında toplam inşaat alanı dolaşım dahil 1970 metrekare denilmiş. Ancak ihtiyaç programındaki istenilen hacimlerin metrekareleri 1970 metrekareyi geçiyor. Sirkülasyon için hol vs. Ve wc ler eklenince bu metrekare aşılıyor.acaba verilen metrekarede (1970metrekare ) bir hata mı var?
İhtiyaç programındaki alanlar sirkülasyon alanı dahil olarak verilmiştir.

56. Yarışmaya mimar ve inşaat mühendisi olarak peyzaj mimarı olmadan katılabilir miyiz?
Şartnamenin 11. Maddesinde açık olarak belirtilmiştir. Yarışmacılardan İnşaat ve Peyzaj raporları istenmektedir. Ekipte bir inşaat mühendisi ve bir peyzaj mimari bulunması zorunludur.

57. Daha detay ve koordinatlı bir ağaç tespit planı verilecek mi?
Güncellenmiş rölöve soru cevap dokümanının eki olarak verilmektedir.

58. İmar da h max =12.5 m yazılmış. Çevre fotoğraflarına baktığımda 4 , 5 katlı binalar görüyorum. Dolayısıyla çevre binalar ile kule yüksekliği neredeyse aynı olacak. Kule nin simgesel olup , daha uzaklardan algılanması adına bu yükseklik aşılabilir mi?
Kule ile ne kast edildiği anlaşılamamıştır. Yapı ve tüm ekleri verilen yapılanma koşulunu sağlamalıdır.

Soru-cevap eklerine buradan ulaşabilirsiniz.Kullanıcı Girişi