III. Milli Kültür Şurası'nda Kentlerin Kültürel Kimliği Konuşuldu

Türkiye'nin kültür politikalarına yön vermek amacıyla yapılan 3. Millî Kültür Şurası sonuçlandı. Şurada Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, şehirlerin kültürel kimliğiyle ilgili görüşlerini belirtti.

Nabi Avcı, kentlerin kültürel kimliğiyle ilgili şunları söyledi: "Yapılan tartışmaların ve getirilen önerilerin odaklandığı en önemli husus şehirlerimizin kültürel kimliğinin muhafazası ve tahribatın ivedilikle önlenmesidir. Kültürümüzü geliştirmek için devletin daha çok himayesini gerektiren alanlar dikkatle tespit edilmiş, bakanlığımızın sorumluluklarıyla ilgili getirilen tekliflerin yanı sıra Millî Eğitim başta olmak üzere yerel yönetimlerimize, sivil toplum örgütlerine ve özel sektörümüze son derece kıymetli tavsiyelerde bulunulmuştur. Kültürel alandaki hizmetlerin niteliğini yükseltmek için nitelikli personel ihtiyacı Şûrada vurgulanan konulardan biri olmuştur. Keza, Türk Kültürünün dünyada tanınması ve bilinmesi ile ilgi çok güçlü bir arzu ve irade ortaya çıkmıştır."

Avcı, kültürel gelişimde yerel yönetimlerin rolüyle ilgili de şöyle konuştu: "Bazı kurumların yeniden yapılanması, bir çok alanda envanter çalışmasının gerekliliği, kültür sanat duyarlılığının mutlaka çocuk yaşta başladığı gerçeği ile nitelikli erken eğitimin önemi Şûranın temel vurguları arasında yer alan hususlardır."Kullanıcı Girişi