Ulusal Yapı Denetim Sistemi Uygulaması Yürürlüğe Girdi

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle faaliyete geçirilen Ulusal Yapı Denetim Sistemi’ne; şantiye şefliği, yapı denetçisi ve mimari proje müellifi olarak kayıt olunması gerekiyor.

Mimarlar Odası İzmir Şubesi'nin duyurusunda konu şu şekilde paylaşıldı:

1 Ocak 2019'dan önce denetçi, şantiye şefi ya da mimari proje müellifi olan mimarların internet üzerinden uyds.yds.gov.tr adresinden kimlik bilgileri ile kayıt olup kullanıcı profili oluşturmaları gerekiyor. 1 Ocak tarihi sonrasında denetçi, şantiye şefi ya da mimari proje müellifliği yapacak olan mimarların ise önce internet üzerinden başvuru yapmaları, başvurusu ön onay aldıktan sonra ÇŞ İl Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvuru yapıp kullanıcı profili oluşturmaları gerekmektedir.

1 Ocak 2019 yılı itibariyle, ruhsat projeleri başvurusu öncesinde mimari proje müellifinin, kullanıcı girişi yaptıktan sonra proje bilgilerini (yapı sahibi, ada, parsel, açık adres, yapı sınıfı, yapı m2si) sisteme girerek belediyelere veya ilgili idarelere ruhsat ön başvurusu yapması gerekmektedir.

Ruhsat ön başvurusu yapılan projeler, varsa değişiklikleri ilgili idare tarafından sistemde düzeltilerek onaylanacak ve sonrasında ÇŞ İl Müdürlüklerinin yapı denetim sistemine düşecektir.

Yapı denetim sisteminde yer alan projelere sistem tarafından yapı denetim firması atanacaktır. Atanan yapı denetim firması, ruhsat eki projeleri toplayarak ruhsat başvurusunda bulunacak ve ilgili idare tarafından uygun görülmesi halinde ruhsat düzenlenecektir. 

http://uyds.yds.gov.tr/  

http://uyds.yds.gov.tr/UYDSKullan%C4%B1c%C4%B1Yard%C4%B1mDok%C3%BCman%C4%B1.pdf Kullanıcı Girişi