Geometri-Mimarlık ve Doğa

İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2011-12 Güz Dönemi 1. sınıf “Mimarlığa Giriş Atölyeleri” kapsamında yapılan çalışmanın amacı; mimarlık alanından geometriyi anlamak, potansiyellerini keşfetmek, yeniden kurgulamak-tasarlamak-yapmak.

Geometri-mimarlık ve doğa ilişkisinin kuramsal açılımı ise şu şekilde ele alınmış:

"Doğa, tasarımın bir nesnesidir.

"Mimarinin billurlaşması için üç unsur gereklidir; Birincisi otantik malzeme, yani herhangi bir şey katılmamış beton ya da boyasız tahta gibi temel malzemeler; ikincisi saf geometri, mimariye görüntü kazandıran temel ya da çerçevedir o, Platonik-solid bir cisim ve hacim olabilir; sonuncu unsur da doğadır. İşlenmemiş doğayı değil evcilleştirilmiş doğayı kastediyorum, insan tarafından düzen verilmiş ve kaotik doğayla karşıtlık içinde bulunan doğayı" Tadao Ando

Doğanın mimar tarafından düzenlenmesi, modern bireyin teknolojik gelişim ile doğanın üstünde kazandığı gücün bir yansımasıdır.

Doğanın her nesnesinin "güzel" olduğu düşüncesi, kültürler arası ve tüm tarihsel dönemler tarafından benimsenen ortak bir yargı-beğenidir. Geometri, doğanın estetik kurallarını soyut bir düzlemde formüle eder. Saf form doğanın güzelliğini yansıtır.

"Soyutlama gerçektir, belki doğadan da gerçektir."Josef Albers

Mimari tasarım stratejileri, Asal geometrik formu oluşturan ve/veya etkisini güçlendiren bir doğa anlayışı üzerine oturur.

Doğa, içinde her nesnenin birbiriyle ilişkili olarak devindiği bir süreçtir.

" Dünyayı oluşturan unsur madde değil süreçtir...doğa birbiriyle etkileşim içersinde olan örgütlerin bir bütünüdür. Her organizma etraflarını saran örgülerdeki değişimleri önceden tahmin edip, kendi davranışlarını bu değişimler doğrultusunda ayarlayarak ayakta kalan birer ilişkiler ağıdır...öngörü ve tepki hayatın dinamiğini oluşturur." Whitehead

Form, geometrik olarak vektörler ile ifade edilen çevresel etkiler sonucunda oluşur ve sürekli değişim-devinim içinde adeta canlı bir varlık gibi durağan yapısından sıyrılır. Esnek, akışkan ve süreklilik kazanmış sistemler ve parça-bütün ilişkisi, cansız doğanın kristal yapısının geometrik çözümlerinden ilham alınarak yeniden yorumlanır;

Tasarım stratejisi üç aşamadan oluşur;

-Tek bir bileşenin tasarımı,
- Bileşenler arasındaki ilişkilerin sorgulanması; Bir bileşenin diğerleri ile yan-yana ve/veya üst üste her bir araya gelişlerinde ortaya çıkan farklı durumların, alt birimlerin oluşum şekillerinin araştırılması,
-Simetrik, fraktal, topolojik ve parametrik ilişkilerin keşfedilmesi,"

Sergiyi Hazırlayanlar:
Prof.Dr. Sercan Özgencil Yıldırım
Öğr.Gör. Zülal Nurdan Korur
Sergi ve web tasarım: Mimar Berke Karadeniz


Kullanıcı Girişi