ODTÜ Teknokent BİLİM

ODTÜ Teknokent’in bir parçası olarak inşa edilen Bilişim İnovasyon Merkezi (BİLİM), FREA tarafından tasarlandı.

Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:

Bilişim ve İnovasyon Binası Tasarımının odağında ODTÜ kimliğini oluşturan güçlü bir değerin kampüs dışındaki bir alana taşınması ile mekansal hafızanın sürekliliğinin sağlanması ve günümüzdeki karşılığının mimari olarak sorgulanması yer alır. Yarışma sonucu elde edilen yüksek katlı tasarımın üzerine kurulduğu geçirgenlik meselesinin yatay kurguda da aranması iki tasarım arasındaki fikirsel bütünlüğün sürekliliği açısından önemlidir.

ODTÜ kampüsünün mekansal omurgasını alle oluşturur. Yapılar alleye açılır, yaya hareketi örgütlenir, sürprizlerle dolu ve beklenmedik olaylara gebedir. Bu özellikleri ile her daim enerjik ve kullanıcıyı heyecanlandıran bir karaktere sahiptir. Bu bağlamda kampüs allesinin mekansal çözümlemesi yapılmış ve alt alanlarının karakteristik özellikleri araştırılmıştır. Allenin düz iki çeper arasında tanımlanan bir açık alan olmanın aksine çeperlerinin girinti ve çıkıntıları ile yer yer daralan, yer yer ise genişleyen bir yer olduğu söylenebilir. Kısaca nişler dizisi şeklinde bir yaşam örgütleyicisidir.

Allenin bu güçlü yapısını yeniden oluşturmak amaçlanmıştır. Bunun ötesinde boşluk hissini 3. Boyuta taşıyarak hacimsel anlamda da bir yorum getirilmeye çalışılmıştır. Zemin kotta yaşamı örgütleyen allenin yapının programı gereği bundan sonra İNOVASYON ALLESİ olarak anılmasına karar verilmiştir. 3. Boyuta taşınmaya çalışılan mekansal hafızanın yeni durumdaki karşılığının güçlü bir iletişim ve zengin bir sosyal hayat olması amaçlanmıştır.

Alle burada artık bir ara mekan olarak da okunabilir. Birbirine bakan yüzeylerin tanımladığı tekrar etmeyen kesitleri ile boşluğun da tasarlanarak kullanıcılara zengin mekansal deneyimler yaşatması amaçlanmıştır. İnovasyon Allesi kent mekanının devamında oluşturduğu yaşamı projenin diğer etapları ile birlikte süreklilik içinde yaşatmayı hedefler.

Kuzey-Güney aksında dar uzun bir geometriye sahip yerleşke arazisinin Eskişehir Yolu ile kuracağı ilişkinin sorgusunda arazinin doğal kotlarının sağladığı avantaj belirleyici olmuştur. İnovasyon Allesi’nin kotu aynı zamanda yapının da 0.00 kotudur. Metro çıkış noktasının zemin kotunun 50cm yukarısında oluşturulan ve kent ile eklemlenebilen bu zemine karşılıklı yerleştirilmiş ticari mekanlar açılır. Altında ise yapının ortak çalışma mekanları ve etkinlik alanları ile doğal zemine açılabilen ticari birimler ve kuluçka ofisleri yer alır.

Yapının yüksekliği için en temel belirleyici unsur Uçuş Mania hattı olmuştur. Arazi kullanımında verimlilik ve program çözümünün Mania kısıtı sonucunda vardığı noktada yapı  Alt Zemin, Zemin + 5 Kat olarak planlanmıştır. Bu yükseklik kısıtını belirleyen hat aynı zamanda çatıdaki teknik cihaz ve birimlerin gizlenmesi noktasında kendine vucut bulur. Boşta çıkan parapet hem bahsi geçen birimleri gizler hem de Mania kısıtını belirginleştirir .

Batı kütlesi Alle kotunda ve 1. katta ticari birimleri, 2-5 katları arasında ise ofisleri barındırır. Alt zemin kotta ise bahçeye direk açılabilen kuluçka ofisleri yer alır. Doğu kütlesi ise sadece alle kotunda ticari birimleri diğer 5 katta ise ofisleri içerir. Doğu kısımdaki yapısal kolun alt zemin kotunda ise bahçeye direk açılabilen ticari birimler yer alırken bunların bazıları ise fuar alanına ve fuaye alanına da açılabilme imkanına sahiptir.

Yapının plan kurgusunda en temel kavramlardan biri ’esneklik’ olarak belirlenmiştir. Çekirdek çevresinde dolaşımın genişlemesi ile koridorun konumu serbest hale gelebilmektedir. Böylece aynı plana sahip iki katta istenirse küçük ofislerin ortasından geçen, istenirse alle çeperine yaslanmış ve daha büyük ofislerin oluşabilmesi mümkün olmaktadır.Kullanıcı Girişi