Eşdeğer Mansiyon, Çuhadaroğlu Alüminyum 2018 Öğrenci Proje Yarışması

Proje Raporu

ABACUS

Kent dokusunun sahip olduğu devinim, alışkanlıkları hızla değiştirse de barınacak, yiyecek, dinlenecek bir "yer" arayışı sabit kalıyor. Son yüzyıllarda oluşan yoğun kent ağının içinde herkes kendi "yer" ini bulmaya çalışıyor. Bu ağ içinde sürekli başkalaşan konut arzuları ve değişen kent dokusunun ortaya çıkardığı kör cepheler sistemin yerleşme noktasını oluşturuyor. Dünyanın her yerinde kentlerin bütün katmanlarına yayılmış olan kör cepheler; konumları, beklenmedik anda karşımıza çıkıvermeleri, kimi zaman kuytuda iken kimi zaman merkezde oluvermeleriyle kent ölçeğinde büyük bir potansiyel barındırıyor.

"Abacus", hâlihazırda alışık olduğumuz konut imgesine yapışık olarak konumlanmış, öncelikle düşük gelirliler ve evsizler için düşünülmüş bir sistemler bütünüdür. Sıkışık kent dokusunun içindeki dar alanlarda bile kendine yer bulabilen dikey bir yerleşimdir.

Oluşturulan sistem geçici kullanıcılarına ev sahipliği yapan yaşam birimlerinden oluşur. Bu yaşam birimleri ekolojik ve kamusal alt sistemlerle desteklenir. Sistem; kolay temini, standardizasyonu, hafif strüktürü, dar alanlar için elverişli olması, görüntüye aşinalık gibi etkenlerden dolayı yapı iskelelerinden oluşturulmuştur. Bu modüler sistem, eklemlendiği kör cephenin boyutlarına ve kullanıcı ihtiyaçlarına göre farklı tipolojilerde düzenlenebilir ve değişebilir cephe malzemesiyle farklı iklim koşullarına rahatlıkla adapte olabilir. İhtiyaca göre yeniden düzenlenebilmesi, farklı durumlara adaptasyon yeteneği, yenilenebilir enerji ile iç ihtiyaçlarını karşılayabiliyor olması ile sürdürülebilir bir sistemdir. Kullanıcılar sahip oldukları cep bahçeleri ile küçük çaplı tarımsal üretimler yapabilirler.

"Abacus", sahip olduğu yapı kurgusuyla kullanıcının kamusal alanı şekillendirmesine olanak sağlar. Sistem bulunduğu yerin sokak kotunu kamusal bir alana dönüştürerek, yaşatır; dar alanda kolektif bahçeler oluşturur. Ayrıca her katta bulunan yaşam birimleri, katlara yayılmış sosyalleşme alanları ile desteklenir. Bu alanlar kimi zaman bir toplanma yeriyken, kimi bir oyun alanına kimi zaman ise bir açık mutfağa dönüşür. Barındırdığı özellikleriyle, gece/gündüz farklı kullanım olanaklarına sahiptir.

Oluşturulan bu alanlar zamanla kentlerde yok olan sosyal ilişkilere de bir göndermedir. Mevcut konut imgesiyle kurduğu fiziksel ilişkinin yanında farklı ortamlara sahip kullanıcıları da algısal olarak birleştirir. Bir çizgide iki farklı yaşam kesiti sunar.Kullanıcı Girişi