Katılımcı, 6. Zeki Yurtbay Tasarım Ödülleri

Proje Raporu

Derimiz olağanüstü bir yapıdır. Hepimiz vücudumuzun kolayca hasar görebilen iç organlarını, potansiyel tehlike oluşturan dış ortamlardan koruyan bu 1.72 m2''''lik bariyere çok bağımlıyız. Deri, birbiriyle uyum içinde çalışan ve her biri farklı bir işlevi yerine getirmek üzere bölgesel olarak modifiye edilmiş çeşitli doku türlerinden oluşmaktadır. Epidermis, tıpkı bir pasta tabakası gibi katmanlı yapılardan oluşan derinin üzerindeki ilk katlardan biridir. Parmaksı çıkıntılarla dolu olan ve Epidermis adı verilen ilk tabaka, yoğun bir bağ dokusundan meydana gelir. Ana fikrin biyolojik tanımında da görüldüğü üzere seramik vb. kaplamaların kullanım amacı da belirli bir yüzeyi örtme ve koruma işlemidir. Canlı ve kendini yenileyen bir yapıda olan epidermisin makro düzeyde incelenen özellikleri seramik tasarımımda önemli rol oynamaktadır. İçinde yaşadığımız mekanları içimizdeki özellikler doğrultusunda tasarlamaya çalışmak ilginç bir deneyim oldu.Kullanıcı Girişi