Kadıoğlu Mozaikleri Koruma Çatısı ve Ziyaretçi Merkezi Projesi

Kivi'nin, Zonguldak Valiliği için yürüttüğü, Zonguldak Turizm Kalkınma Planı ile bütünleşik geliştirilen, Zonguldak Doğa ve Kültür Turizmi (Proje 67) kapsamında üretilen projelerden biridir.

Atelye K, projeyi anlatıyor:

Kadıoğlu Mozaiği, Zonguldak-Çaycuma-Kadıoğlu köyü, Çobanhasanlar mahalesinde bulunmaktadır.  2008-2011 yılları arasında Ereğli Müzesi tarafından bölgede yapılan arkeolojik kazılar sonucunda ortaya çıkarılmıştır.  Kalıntıların MS 3. yy ait bir çiftlik evine (Villa Rustica) ait olduğu düşünülmektedir. Evde, zemini mozaikle kaplı 3 oda vardır.  Bunlardan apsidal odanın içinde 7.3 x 7.3 m ebatlarında bir mozaik bulunmaktadır. Diğer mozaikler ise 5.8 x 5.8 m ölçülerindeki, üzerinde, Lykurgos ve Ambrossia’nın betimlendiği mozaik ile 4.2x10.2 m ölçülerinde geometrik desenlerden oluşan mozaikdir. Kalıntılar, Kadıoğlu Köy Yolu’na 15 metre uzakta ve yol kotundan 7 metre aşağıdadır.

Kadıoğlu Mozaiği Koruma Çatısı ve Ziyaretçi Merkezi”nin amacı mozaikleri hava şartlarından korumak ve ziyaretçilerin mozaikleri görmelerini ve onun hakkında yerinde bilgi almalarını sağlamaktır.  Kalıntılar kuzeydoğu güneybatı yönündedir. Dolayısı ile ziyaretçi merkezi de kalıntılara koşut olarak kuzeydoğu güneybatı yönünde yerleştirilmiştir.  Yapının Girişi güneybatı yönündedir ve köy yolundan yaklaşık 3.5 metre aşağıdadır.  Bu kota %6 eğimli bir rampa ile veya iki sahanlıklı merdiven ile inilebilmektedir.  Yapıda koruma çatısının yanı sıra güvenlik odası, gişe, hediyelik eşya satış, wc ve mozaikler için bilgi alınabilecek, bütün kalıntıların kolayca algılanabileceği balkon niteliğinde, genişçe bir giriş holü vardır.  Toplam yapı alanı 1000 m2’dir.  Yapı, çevreye ve Karadeniz’e uygun bir mimari dil kullanılarak tasarlanmıştır.  Strüktür çözümlemesinde geniş açıklıklara ihtiyaç duyulduğu için çelik strüktür tercih edilmiştir.  Cephe ise masif ahşap malzeme ile tasarlanmıştır.  Duvarlar brüt beton olarak yapılacaktır.  Çatı, Mozaiklerin daha iyi algılanması için doğal ışığın içeri girebileceği şekilde çözümlenmiş, çatı ışıklıkları ve iç avlu düşünülmüştür.  Çatı malzemesi olarak çevrede sıklıkla kullanılan alaturka kiremit tercih edilmiştir.  Mozaiklerin yakından görülebilmesi için mozaiklere zarar vermeyecek şekilde bir yürüme yolu tasarlanmıştır.  Bu yürüme yolunun taşıyıcı sistemi çelik, kaplaması ise ahşap olacaktır.

Kadıoğlu Mozaiği Ziyaretçi Merkezinin inşası ile sadece mozaiklerin korunup ziyarete açılması sağlanmayacak, bunun yanısıra, Kadıoğlu köyünü ziyaret eden turist sayısının artışı ile birlikte köyün ekonomik olarak da canlanması ve böylece köyün mekan ve yaşam kalitesinin gelişimi sağlanacaktır.Kullanıcı Girişi