İzmirSMD - Merhaba 2019 Öğrenci Bitirme Projesi Yarışması

İzmir Serbest Mimarlar Derneği tarafından İzmir kenti mimarlık okulları arasında en iyi bitirme projelerini seçmek amacıyla düzenlenen 'Merhaba 2019 Öğrenci Bitirme Projesi Yarışması'na başvuru için son tarih 14 Haziran 2019.

AMAÇ

İzmir Serbest Mimarlar Derneği tarafından İzmir kenti mimarlık okulları arasında en iyi bitirme projelerini seçmek, yeni/genç mimarları teşvik etmek, özendirici bir ortam oluşturmak amacıyla düzenlenir.

BİÇİM VE TÜRÜ

Yarışma mimarlık alanında, İzmir kenti mimarlık okulları lisans öğrencilerine açık ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş olup, ulusal bir mimarlık öğrencisi proje yarışmasıdır.

KATILIM ŞEKLİ

Yarışmaya İzmir Mimarlık okullarındaki, mimarlık lisans öğrencileri 2018-2019 güz ve bahar yarıyıllarına ait başarılı oldukları bitirme projeleri ile katılabilir.

Yarışmanın dili Türkçedir.

Yarışma başvuruları web sitesi üzerinden tek aşamalı ve online olarak herhangi bir ön kayıt bulunmaksızın alınmaktadır.

Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Projeler A1 formatında dikey kullanılmış 2 pafta halinde dijital olarak teslim edilir. Sergilenmeye değer görülenler ve ödül alan projeler İzmir SMD tarafından panolara basılarak ödül töreninde sergilenir. Ödül alan projeler Serbest Mimar Dergisi'nde basılır. Tüm katılan projeler İzmir SMD'nin web sayfasında arşivlenir.

TAKVİM

MERHABA - İZMİR SMD ÖĞRENCİ BİTİRME PROJESİ ÖDÜLLERİ her yıl düzenlenir. Yarışma her yıl mayıs ayı içinde ilan edilir. Son başvuru haziran ayında ilan edilen tarihte yapılır. Duyuru İzmir SMD web sayfasından yapılır. Başvuru Formuna İzmir SMD web sayfasından ve ilgili okulların Mimarlık Bölüm Başkanlıklarından erişilebilir.

2019 Son Başvuru Tarihi : 14.06.2019 saat: 24.00

Değerlendirme : 17.06.2019 – 21.06.2019

SEÇİCİ KURUL

Seçici Kurul beş kişiden oluşur. Ayrıca bir yedek üye ve bir raportör belirlenir. Beş üyenin üçünü, Türk SMD, İstanbul SMD ve İzmir SMD üyelerinden seçilmiş birer kişi, diğer ikisini İzmir SMD Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş akademisyen üyeler oluşturur. Seçici Kuruldan bir akademisyen üye iki dönem üst üste görev yapar. İzmir Serbest Mimarlar Derneği raportörü de belirler.

2019 Seçici Kurulu:

1. İstanbul SMD DURMUŞ DİLEKÇİ

2. Türk SMD ÖNDER KAYA

3. İzmir SMD TAMER AKSÜT

4. Akademisyen üye BURAK ALTINIŞIK (PAÜ)

5. Akademisyen üye KAYAHAN TÜRKANTOZ (MSÜ)

6. Yedek üye İzmir SMD BURCU ÖZEN KUNDAK

7. Raportör İzmir SMD DÜRRİN ULEMA

2019 Danışma Kurulu

Aslı Vatanperver (İzmirSMD)

H.Onur Dinmez (İzmirSMD)

ÖDÜLLER

Seçici Kurul tarafından 3 Eşdeğer Ödül verilir. Ayrıca Sergilenecek Proje seçilir.

2O19 Ödülü : Ödül ZEUGMA ANTİK KENT GEZİSİ olarak belirlenmiştir.



Kullanıcı Girişi