İztuzu Kumsalı Deniz Kaplumbağaları Bakım İstasyonu ve Günübirlik Alan Ekolojik Tasarımı Fikir Yarışması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre 13 Mayıs’ta ilan edilen İztuzu Kumsalı Deniz Kaplumbağaları Bakım İstasyonu ve Günübirlik Alan Ekolojik Tasarımı Fikir Yarışması ertelendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile "Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği" doğrultusunda düzenlenen, serbest, ulusal ve tek aşamalı bir fikir yarışmasıdır. 

İDARENİN ADI, ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adı: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
Adresi: Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km No: 278 Çankaya/Ankara
Telefon Numarası: (0312) 586 42 18 - (0312) 586 43 92 - (312)586 43 20

YARIŞMA YERİ

Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde bulunan, Muğla ili, Ortaca İlçesine bağlı olan Dalyan Beldesi yakınlarında yer alan İztuzu Kumsalı ile Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER)’in de içinde yer aldığı alandır. Yarışmacıların yer görme zorunluluğu yoktur.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI:

Yarışmaya bireysel olarak katılım sağlanabileceği gibi (mimar, şehir plancısı, peyzaj mimarı), en az bir mimar bulundurmak koşulu ile peyzaj mimarı ve/veya şehir plancısı ve diğer üyelerden oluşan ekipler katılabilir. Yarışmaya ekip olarak katılım sağlanması durumunda ekip başının mimar olması şartıyla, ilgili meslek gruplarından (şehir planlama, peyzaj mimarlığı, iç mimarlık, mühendislik, ilahiyat, sosyoloji, mimarlık tarihi, sanat tarihi vb.) bir ekip oluşturulabilir. Öğrenciler ekipte ancak "yardımcı" olarak yer alabilirler.

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın ilanı: 13.05.2019
Sorular için son gün: 30.05.2019
Cevapların açıklaması: 31.05.2019
Projelerin teslim başlangıç tarihi: 17.05.2019
Projelerin son teslim tarihi: 05.08.2019
Kargoyla gönderimin son teslim alım tarihi: 06.08.2019
Jüri değerlendirme: 23.08.2019
Kolokyum ve ödül töreni: www.iztuzuekolojiktasarim.com internet adresinden ilan edilecektir.

JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLERİN İSİM VE KİMLİKLERİ:

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ:

Mehmet Emin BİRPINAR - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - Bakan Yardımcısı
Mehmet Ali KAHRAMAN - Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü
Mustafa KOLÇAK - Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı V.

ASİL JÜRİ:

Deniz ASLAN - (İstanbul Teknik Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi, Özel Sektör, Y.Mimar/Peyzaj Tasarımcısı)
Bünyamin DERMAN - (Özel sektör Mimar)
Orhan İNCE - (İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi - Çevre Mühendisi)
Yakup KASKA - (Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi - Biyolog (Herpetolog))
Beyhan OKTAR - Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü - Dr. Çevre MühendisiŞb. Md.)

YEDEK JÜRİ

Mehtap ALDEMİR - (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü - Mimar)
Mehmet Nazım ÖZER - (Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü Şehir ve Bölge Plancısı)

RAPORTÖRLER

Özlem AKSOY - Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü - Biyolog
Dilek DELİÇAY - Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü - Çevre Mühendisi
Alperen KERKÜKLÜ - Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü - Mimar-İnşaat Müh.
(Not: Asli ve yedek jüri üyeleri ile raportörler soyadı harf sırasına göre sıralanmıştır.)

ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ:

Belirlenen yarışma niteliğine uygun olan ve jüri tarafından yeterli görülen projelere, 3 adet ödül, 4 adet mansiyon olmak üzere 7 adet ödül verilecektir.

ÖDÜLLER:

1. ÖDÜL (NET): 50.000-TL
2. ÖDÜL (NET): 40.000-TL
3. ÖDÜL (NET): 30.000 –TL

MANSİYONLAR:

MANSİYON (NET): 15.000-TL
MANSİYON (NET): 15.000-TL
MANSİYON (NET): 15.000-TL
MANSİYON (NET): 15.000-TL

BAŞVURU VE ŞARTNAMENİN SATIN ALINMASI:

Yarışmaya katılmak isteyen yarışmacıların, şartname bedeli olan 100 TL’yi (Yüz Türk Lirası) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü’nün TC Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki IBAN: TR 08 0000 1001 0000 0350 1540 24 nolu hesabına, "İztuzu Kumsalı Deniz Kaplumbağaları Bakım İstasyonu ve Günübirlik Alan Ekolojik Tasarımı Fikir Yarışması Katılım Bedeli " notuyla yatırmaları, bankadan ekip başına ait T.C. kimlik numarasının yer aldığı dekont almaları gerekmektedir.

Bankadan alınacak olan dekontun adres zarfı içerisine konularak projeler ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.

Şartname almak için son tarih 15.07.2019 saat 17.00’dır. Yarışma şartname ve eklerine www.iztuzuekolojiktasarim.com web adresinden ulaşılabilir.

PROJELERİN TESLİM GÜNÜ-YERİ VE ŞARTLARI:

Proje ve ekleri en geç 16.07.2019 günü saat 17.00’de "Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km No: 278 Çankaya/ANKARA" adresine elden veya kargo ile teslim edilecektir. Kargo ile gönderilen projeler en geç 16.07.2019 tarihinde kargoya teslim edilmeli ve en geç 17.07.2019 günü saat 17.00’ye kadar ilgili birime ulaşmalıdır. Kargo teslim belgesinde projelerin kargoya teslim edildiği gün ve saat belirtilmelidir. Geç teslim ve kargoda oluşabilecek hasarlardan idare sorumlu tutulmayacaktır.Kullanıcı Girişi