Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması 2019

TUPOB ve Şehir Plancıları Odası işbirliği ile her yıl düzenlenen Şehir ve Bölge Planlama Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması bu yıl Oda Genel Merkezi sekretaryası ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nce yapılacak. Projelerin son teslim tarihi 13 Eylül.

Yarışmanın Amacı ve Konusu

Yarışmanın amacı, yakın gelecekte planlama mesleği uygulayıcıları olacak Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencilerinin meslek odası çatısı altında yarışma tecrübesini yaşama fırsatı yakalamalarını sağlamak, meslek odası ile şehir ve bölge plancısı adaylar arasındaki bağı daha da güçlendirmektir. Ayrıca planlama disiplini ile ilgili birimlerin; dinamik, girişimci, çözüm üretme konusunda yaratıcı şehir ve bölge plancısı adaylarını keşfetmesine olanak sağlamayı hedeflemektedir.
Yarışma, ülkemizde yer alan üniversitelerin Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri'nde verilen eğitim sistemlerinin karşılaştırılmasına, çıkarımlar yapılmasına olanak sağlamak, yarışmaya geleneksel bir kimlik kazandırarak, planlama mesleğinin topluma anlatılması ve tanıtılmasında da önemli bir uygulamadır.

Yarışmanın konusu; yarışmanın yapıldığı yıl, Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri'nin diploma projesi, bitirme projesi, bitirme tezi veya bitirmeye esas proje ile çalışma konu ve ölçeklerini kapsayacak olan rapor çalışmalarıdır. Yarışma konuları her yıl Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri'nin diploma konusu paralelinde değişebilmektedir.

Yarışmanın Türü ve Şekli

Yarışma, Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri'nde; diploma projesi, bitirme projesi, bitirme tezi veya bitirmeye esas proje ve rapor çalışmaları hazırlayan öğrencilere açık, serbest, ulusal ve tek kademeli fikir yarışmasıdır.

Yarışma Dokümanının Temini

Yarışma dokümanı aşağıda belirtilen TMMOB Şehir Plancıları Odası web sitesinden ücretsiz olarak temin edinilebilir.

Yarışma dokümanının temin edilebileceği yerler:

 • TMMOB Şehir Plancıları Odası ve Şubelerinin internet sitesi (www.spo.org.tr)


Yarışma Jüri Üyeleri, Raportörleri ve Sekretaryası

Asıl Jüri Üyeleri

 • Prof.Dr. Baykan GÜNAY
 • Öğr.Gör. Can GÖLGELİOĞLU
 • Deniz KİMYON TUNA
 • Doç.Dr. Olgu ÇALIŞKAN
 • Dr. Oya Memlük ÇOBANOĞLU
 • Ömer KIRAL
 • Arş.Gör. Sezen SAVRAN


Yedek Jüri Üyeleri

 • Ceren İLTER
 • Ender İPLİKCİ


Raportörler

 • Sultan Karasüleymanoğlu TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi
 • Ayşecan Akşit TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi


Sekretarya

 • Ayşecan Akşit TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi


Yarışma Ödülleri

Ödüller

 • Birinciye; 1.500 TL değerinde Hediye Çeki
 • İkinciye; 1.000 TL değerinde Hediye Çeki
 • Üçüncüye; 750 TL değerinde Hediye Çeki


** Jürinin, başvuran projeler arasından birine ya da birkaçına ödül verme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Mansiyonlar

Jürinin gerekli görmesi halinde 3 projeye kadar mansiyon verilebilecektir.

Ödüller yarışma sonuçlarının ilanı sonrasında; yarışma süresi ve takviminde (bkz. şartname madde:10) belirtilen kolokyum tarihinde yarışmacılara sunulur.

Yarışma Süresi ve Takvimi

Yarışma, yarışmanın ilk ilan tarihi ile başlar ve tasarımların son teslim edileceği tarihte sona erer.

 • Yarışma ilanı : 10.06.2019
 • Son soru sorma tarihi : 16.08.2019
 • Soruların yanıtlanması : 21.08.2019
 • Projelerin son teslim tarihi ve saati : 13.09.2019,Cuma/ Saat 18.00 *
 • Jürinin değerlendirme için toplanacağı tarih : Ekim ayının ilk veya ikinci haftası *
 • Yarışma sonucu ilan tarihi : Ekim ayının ikinci haftası
 • Sergi ve Kolokyum tarihi : 06.11.2019 - 08.11.2019
 • Sergi ve Kolokyum yeri : TED Üniversitesi/ANKARA


*Olası değişiklikler Odamız web sitesinden takip edilebilir.Kullanıcı Girişi