Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü Yarışması 2019

Kent planlama / şehircilik konularında uygulamaya girmiş, sorun çözmeye yönelik başarılı plan ve projelere ilişkin değerlendirme ve ödüllendirme amacıyla düzenlenen "Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü"ne son başvuru tarihi 20 Eylül.

Yarışmanın Amaç ve Konusu

Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü Yarışması, 01.09.2003 tarihinde kaybettiğimiz değerli hocamız Prof. Dr. Raci Bademli anısına ilk olarak 2003 yılında düzenlenmiş olup iki yılda bir tekrarlanmaktadır. Yarışma ile, doğrudan ya da dolaylı olarak kent ile ilgili mekânsal, sosyal, ekonomik, vb. konularda hazırlanarak uygulamaya konulmuş, sorunların çözümünde başarılı olan plan ve projelerin tanıtımının yapılması, öneminin vurgulanması ve örnek uygulamaların ortaya çıkarılarak değerlendirilmesi amaçlanmakta olup yarışma ödüllendirme süreçleriyle desteklenmektedir.

Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü Yarışması ile;

 • Yerleşmelerimizdeki risklerin azaltılması ve yaşam kalitesinin artmasında önemli katkıları bulunan, uygulanmış başarılı plan ve projelerin envanterinin çıkarılması, veri tabanının oluşturulması, bilgisayar ortamında kullanıcıların erişimine ve yararlanmasına sunulması,
 • Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, üniversiteler ve özel sektör arasındaki ortaklıkları geliştiren, bu uygulamalarda pozitif süreçleri işleten idareleri, yöneticileri, plancıları, tasarımcıları, uzmanları ve uygulayıcıları teşvik etmek,
 • Türkiye'nin kentsel planlama, kentsel tasarım, şehircilik ve kentsel yaşam deneyimine yeni bir bakış açısı kazandırmak ve böylece meslek alanımızda yeni bir birikim oluşturmak amaçlanmaktadır.


Yarışmanın Türü ve Şekli

Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü Yarışması; çeşitli ölçek ve kapsamda bölgesel planlama, kentsel planlama, kentsel tasarım, kentsel koruma, doğal varlıkların ve kültürel mirasın korunması, kentsel yenileme, kentsel dönüşüm, sağlıklaştırma, kentsel ulaşım (toplu taşım, trafik sakinleştirme, yayalaştırma, doğal varlıkların ve kültürel mirasın korunması vb.) gibi mekânsal konular ile şeffaf yönetim, katılımcılık, kentsel ekonomik kalkınma ve istihdamın geliştirilmesi, yoksulluk ve yoksunluğun azaltılması, dezavantajlıların kentsel yaşama katılması, toplumsal ve kentsel bütünleşme ve yaşam kalitesinin artırılması gibi sosyal ve ekonomik sorunların çözümünde başarılı olan plan ve projeler hazırlayan / hazırlatan ve uygulamaya koyan merkezi ve yerel yönetimlere, özel sektöre, akademik kurumlara ve sivil toplum kuruluşlarına açık, serbest, ulusal ve tek kademeli bir yarışmadır.

Jüri Üyeleri ve Raportörleri

Asli Jüri Üyeleri

 • Prof. Dr. Ruşen KELEŞ : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
 • Doç. Dr. Kübra CİHANGİR ÇAMUR : Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
 • Doç. Dr. Ezgi ORHAN : Çankaya Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
 • Dr. Ümit ÖZCAN : Serbest Şehir Plancısı
 • Dr. Gencay SERTER : Tarım ve Orman Bakanlığı
 • Dr. Duygu CİHANGER MEDEIROS RIBEIRO :ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
 • Necati UYAR : Serbest Şehir Plancısı
 • Serdar Malkoç Alparslan NİZAMOĞLU : Serbest Şehir Plancısı
 • Sıla ÖZKAVAF : TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi


Yedek Jüri Üyeleri

 • Gözde GÜLDAL TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Başkanı
 • Ayhan ERDOĞAN TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Sekreteri


Raportörler

 • Sultan KARASÜLEYMANOĞLU : TMMOB Şehir Plancıları Odası
 • Ayşecan AKŞİT : TMMOB Şehir Plancıları Odası


Yarışma Ödülleri ve Ödül Töreni

Dereceye giren;

 • İlk 3 projeye "TMMOB Şehir Plancıları Odası Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü",
 • 5 projeye "TMMOB Şehir Plancıları Odası Raci Bademli İyi Uygulamalar Özendirme Ödülü" verilecektir.


TMMOB Şehir Plancıları Odası Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü Yarışması için düzenlenecek olan Ödül Töreninin yeri ve tarihine ilişkin bilgiler, jüri çalışmasının tamamlanmasından sonra tüm katılımcılara ayrıca bildirilecektir.

Yarışma Süresi ve Takvimi

Yarışma, şartname ve diğer dokümanların kurum ve kuruluşlara gönderilmesi ile başlar ve projelerin son teslim edileceği tarihte (20.09.2019,Cuma) sona erer.

 • Son soru sorma tarihi : 02.08.2019
 • Soruların e-posta aracılığıyla yanıtlanması için son tarih : 09.08.2019
 • Projelerin son teslim tarihi ve saati : 20.09.2019*/ Saat: 18:00
 • Jürinin değerlendirme için toplanacağı tarih : Ekim ayı içerisinde*
 • Yarışma sonucu ilan tarihi : Ekim ayı içerisinde*


* Olası tarih değişiklikleri Oda web sayfasında ilan edilecektir.

Soru ve Cevaplar

Yarışmacılar, 02.08.2019 saat 18.00'e kadar yarışmaya ait sorularını [email protected] adresine gönderebilirler. Yarışmacılar sorularının raportörler aracılığı ile Odaya ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmekle sorumludurlar. Jüri tarafından yanıtlanacak sorular, soru soran kurum ve kuruluşlara e-posta yoluyla bildirilecektir. Ayrıca sorular ve yanıtlar 09.08.2019 tarihinde TMMOB Şehir Plancıları Odası web sitesinde yayınlanacaktır.

Yarışmayı Düzenleyen Kuruma İlişkin Bilgiler

Yarışma TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından düzenlenmektedir. Yarışmanın sekretaryası TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi tarafından yürütülmektedir.

Adı : TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi
Adresi : Atatürk Bulvarı Bulvar Apt. 219/7 Çankaya - Ankara
Telefon Numarası : 0312 417 87 70
Faks Numarası : 0312 417 90 55
E-Posta : [email protected]
İnternet Adresi : http://www.spo.org.tr
Raportörler : Sultan KARASÜLEYMANOĞLU, Ayşecan AKŞİT
Yarışma Yeri : Atatürk Bulvarı Bulvar Apt. 219/7 Çankaya /AnkaraKullanıcı Girişi