İTÜ İşletme Fakültesi Mimari Proje Yarışması

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından açılan İTÜ İşletme Fakültesi Mimari Proje Yarışması’nda projelerin son teslim tarihi 26 Kasım 2019, Salı.

Yarışmanın Şekli ve Türü

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; serbest ulusal, mimarlık yarışmasıdır.

Yarışmanın Yeri ve Konusu

Yarışma alanı İstanbul ili Beşiktaş ilçesi sınırları içinde; Vişnezade Mahallesi 703 ada 25 numaralı parseldedir. Yarışma alanının mülkiyeti maliye hazinesine aittir.  Yarışmanın konusu, bu alanda İTÜ İşletme Fakültesi için yeni bir bina tasarımı yapılmasıdır.

Yarışmaya Katılma Koşulları

 • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.
 • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
 • 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

Yarışma Takvimi

 • Yarışmanın İlanı: 19 Ağustos 2019, Pazartesi
 • Son Soru Sorma Tarihi: 18 Eylül 2019, Çarşamba
 • Soruların Yanıtlarının İlanı: 23 Eylül 2019, Pazartesi
 • Projelerin Son Teslim Tarihi: 26 Kasım 2019, Salı
 • Kargo ile Teslim Alım için Son Gün 28 Kasım 2019, Perşembe
 • Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 5 Aralık 2019, Perşembe
 • Kolokyum ve Ödül Töreni: 21 Aralık 2019, Cumartesi

Jüri Üyeleri

Danışman Jüri Üyeleri

 • Mehmet Karaca, İTÜ Rektörü
 • Lütfihak Alpkan, İTÜ Rektör Yardımcısı
 • Murat Gül, İTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı
 • Sis Alkan, İTÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı
 • Ömer YILMAZ, Mimar

Asli Jüri Üyeleri

 • Melike Altınışık, Mimar
 • Hüseyin Bütüner, Mimar
 • Yasin Çağatay Seçkin, Mimar
 • Özcan Uygur, Mimar
 • Günkut Barka, İnşaat mühendisi

Yedek Jüri Üyeleri

 • Sezer Bahtiyar, Mimar
 • Derya Ekim Öztepe, Mimar
 • Esra Ece Bayat, İnşaat mühendisi

Raportörler

 • Denizhan Sarıhan, Mimar
 • Cansu Çekli, Peyzaj mimarı


Raportör Yardımcıları

 • Ali Bilgehan, Mimar
 • Ece Yurtaçan, Mimar
 • İlayda Büyükgaga, Mimar


Ödüller

 • 1. Ödül: 100.000 TL
 • 2. Ödül: 75.000 TL
 • 3. Ödül: 50.000 TL
 • 1. Mansiyon 30.000 TL
 • 2. Mansiyon 30.000 TL
 • 3. Mansiyon 30.000 TL
 • 4. Mansiyon 30.000 TL
 • 5. Mansiyon 30.000 TL


Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

Yarışma Takvimi

 • Yarışmanın İlanı: 19 Ağustos 2019, Pazartesi
 • Son Soru Sorma Tarihi: 18 Eylül 2019, Çarşamba
 • Soruların Yanıtlarının İlanı: 23 Eylül 2019, Pazartesi
 • Projelerin Son Teslim Tarihi: 26 Kasım 2019, Salı
 • Kargo ile Teslim Alım için Son Gün: 28 Kasım 2019, Perşembe
 • Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 5 Aralık 2019, Perşembe
 • Kolokyum ve Ödül Töreni: 21 Aralık 2019, Cumartesi

Şartname ve Eklerinin Temini

Şartname ve ekleri yarisma.itu.edu.tr adresinde yarışma süresince bulundurulacaktır. Yarışmaya katılmak isteyenler 100 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır.
Banka hesap bilgisi: Vakıflar Bankası Maslak Şubesi
İTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
IBAN: TR06 0001 5001 5800 7296 1554 37

Yer Görme

Yarışmada yer görmek zorunlu değildir.

İdarenin İletişim Bilgileri

Yarışmayı Açan Kurum: İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü
Adres: İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yapı İşleri Koordinatörlüğü Kat 2 Oda:205 Reşitpaşa, 34467 Sarıyer/İstanbul
Telefon: +90 212 285 34 00
E-posta: [email protected]
Web adresi: yarisma.itu.edu.trKullanıcı Girişi