Kayseri "Kent Mobilyaları" Ulusal Öğrenci Fikir Yarışması

Yarışmada son teslim tarihi 12 Aralık 2012.

1.YARIŞMANIN AMACI VE KAPSAMI

Yarışma Konusu ve Amacı
Yarışma; geleceğin ve günümüzün tasarımcılarını yeni malzemelerin getirdiği olanakları ve Kayseri İli'ndeki (kentin sosyal ve iklimsel koşulları göz önünde bulundurularak) kamusal mekânların ihtiyaçlarını dikkate alarak; esnek, yeni kullanım senoryaları öneren, çevreye duyarlı, engelli dostu kent mobilyaları (oturma-dinlenme grupları, otobüs ve taksi durakları, aydınlatma, çöp kutuları vb.) tasarlamaya davet etmektedir.

2. YARIŞMANIN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

2.1. Yarışmanın Türü ve Şekli
Yarışma; serbest, ulusal ve tek kademeli öğrenci fikir yarışması olarak düzenlenecektir.

2.2. İdarenin Adı ve Adresi
İdare :Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Mimarlar Odası Kayseri Şubesi

Adres :Mimarlar Odası Kayseri Şubesi-Sahabiye Mah. Yıldırım Cad. No:30 Kocasinan/KAYSERİ

3.YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
Yarışmaya tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri katılabilir. Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır. Ekip olarak katılanların her birinin bu maddenin (g) bendi dışında, diğer koşulların tamamına uymaları zorunludur:

a) Yarışmaya katılan her proje için 'özgünlük', daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması ve hâlihazırda tasarımı yapılmış, üretilmiş ve satışa sunulmamış olması şartı aranmaktadır. Bunların aksi bir durumunun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, söz konusu proje ve bu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa diğer başvuruları yarışma kapsamından çıkarılacaktır. Eğer proje ödül kazandı ise, kazanılan ödülle beraber bu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacılar varsa kazandıkları tüm ödüller Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Mimarlar Odası Kayseri Şubesi tarafından geri istenir. Aksi durumlarda gerekli hukuki yollara başvurulacaktır.

b) Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamaları,

c) Jüri üyeleri (danışman, asıl, yedek) ve raportörler bunların birinci dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanı olmamaları,

d) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamaları,

e) Yarışmayı açan idarede yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamaları,

f) Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları

arasında olmamaları gerekmektedir.

Şartname; Mimarlar Odası Kayseri Şubesi'nin http://www.kaymimod.org internet sayfasında yayınlanacaktır.

4. JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER

Yarışmanın danışman, asli, yedek jüri üyeleri ile raportörleri aşağıda belirtilmiştir.

4.1. Danışman Jüri Üyeleri
Av. Mehmet Özhaseki Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı

Prof.Dr. Nur Urfalıoğlu Abdullah Gül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili

Doç. Dr. Gonca Büyükmıhçı Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili

Mimar Serdar Altuntuğ Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili

Mimar İsmail Ruhlukürkçü Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Başkanı

4.2. Asli Jüri Üyeleri

Mimar / Peyzaj Mimarı Dr. Deniz Aslan

Endüstriyel Tasarımcı Dr.Hakan Gürsu

Y.Mimar/Endüstriyel Tasarımcı Lale Başarır

Y.Mimar Güntülü Gündoğ

Y. İç Mimar ve Çevre Tasarımcısı Ahmet Erdem Tozoğlu

4.3. Yedek Jüri Üyeleri
Mimar Kasım Balcı

Y.Mimar Ayşegül Kıdık

4.4. Raportörler
Bahadır ALTINKAYNAK Mimar (ERÜ) Mimarlar Odası Kayseri Şubesi

Burcu İMAMOĞLU Mimar (ESOGÜ) Mimarlar Odası Kayseri Şubesi

Şule YARIMÇAM Mimar (KTÜ) Mimarlar Odası Kayseri Şubesi

4.6. Raportör Yardımcıları
Bengi Nur ÖZTAŞ Mimar ( ERÜ) Mimarlar Odası Kayseri Şubesi

Ahmet Yağmur Mimar ( DEÜ) Mimarlar Odası Kayseri Şubesi

5. YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma İlan Tarihi :01.10.2012

Son Soru Sorma Tarihi :15.10.2012

Yanıtlar İçin Son Tarih :21.10.2012

Projelerin Son Teslim Tarihi :12.12.2012

Yarışma Sonuçlarının İlan Tarihi :19.12.2012

Sergi Açılışı, Kolokyum, Ödül Töreni Tarihi :22.12.2012

Serginin Kapanış Tarihi :29.12.2012

6. YARIŞMACILARA VERİLECEK BİLGİ VE BELGELER

Katılım Formu

YARIŞMACILARDAN İSTENEN BELGELER

Kimlik Zarfı
Yarışmaya katılanlar, projenin teslim edildiği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan üzerinde; KAYSERİ 'KENT MOBİLYALARI' ULUSAL ÖĞRENCİ FİKİR YARIŞMASI yazısı ile yalnızca beş (5) rakamdan oluşan rumuz bulunan ve içi görünmeyen cinsten, kapalı bir zarfın içine:

· Yarışma ve sözleşme koşullarını aynen kabul ettiklerini,

· Yarışmacının/ekip temsilcisi ve diğer üyelerin isim, soyad ve adreslerini,

· Öğrenci oldukları okuldan öğrenci belgesi ve numaralarını,

Yarışma sonucunda, herhangi bir ödül almasa da projesinin, adı açıklanarak sergilenmesini isteyen yarışmacılar, kimlik zarfı üzerindeki rumuzun altına "açılabilir" sözcüğünü yazacaklardır. Bilgi ve değerlendirme için verilecek her türlü belge üzerinde el yazısı kullanılmayacaktır.

Rumuz ve Ambalaj Koşulları
Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği'nin "Rumuz ve Ambalaj Esasları" başlıklı 43. Maddesi'ne göre; "Tasarım, proje veya eserler, raportörlüğe dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde teslim edilir. Proje veya eserin tüm paftalarının, raporların her sayfasının sağ üst köşesine, model ve benzeri nesnelerin uygun yerlerine ve ambalajların sağ üst köşesine beş (5) rakamdan oluşan bir rumuz yazılır. Rumuzda kullanılan karakterler tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır."

Görsel ve grafik anlatımı güçlü bir sunum çalışmasıdır. Önerilen fikrin özelliklerini ifade eden, en fazla 3 adet A0 boyutunda (84*118 cm) sunum paftası hazırlanacaktır.

Sunum tekniğinde, ölçek, renk kullanımı, fotoğraf, yazılı açıklama, çizim tekniği ve modelleme serbesttir. Paftalar dikey olarak kullanılacak ve sergilemeye olanak sağlayacak şekilde fotobloklanmış olacaktır. Ayrıca, 150 dpi çözünürlükte, CD/DVD ortamında TIFF formatında teslim edilecektir.

Ambalajın üzerinde;

Beş (5) rakamdan oluşan bir rumuz

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ve KAYSERİ MİMARLAR ODASI

' Kayseri Kent Mobilyaları Ulusal Öğrenci Fikir Yarışması Raportörlüğü'

Sahabiye mah. Yıldırım Cad. No:30 38010 Kocasinan-KAYSERİ

yazılacak, bunun dışında hiçbir yazı ve işaret konulmayacaktır

ÖDÜLLER
Yarışma sonucunda verilecek ödüller (net);

1.'lik Ödülü : 5000 TL

2.'lik Ödülü : 3000 TL

3.'lük Ödülü : 2000 TL

Mansiyon : 1000 TL

Teşekkür Belgesi: Ödül ve mansiyon alanlarla, sergilenmeye değer görülenlere verilecektir.

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra yukarıda yazılı ödül tutarları 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 29. Maddesi'ne göre yarışmacılara net olarak ödenecektir. Ödemeler banka hesabına yapılacaktır.

YARIŞMAYA İLİŞKİN DİĞER KONULAR

Başvuru Bilgileri
Şartname almak için yarışmacılar ad ve açık adreslerini belirterek,

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ve MİMARLAR ODASI KAYSERİ ŞUBESİ

"Kayseri Kent Mobilyaları Ulusal Öğrenci Fikir Yarışması Raportörlüğü"

Sahabiye mah. Yıldırım Cad. No:30 38010 Kocasinan-KAYSERİ adresine şahsen başvurabilirler.

Tel: (0 352) 232 61 49 Fax: (0 352) 222 86 95

Ya da http://www.kaymimod.org adresinden indirebilirler.

Soru Sorma
Yarışma ve yarışma şartnamesi ile ilgili konularda soru sormak isteyen yarışmacılar bu başvurularını yazılı olarak 15.10.2012 gün saat 17.00'a kadar, sorular mektup, faks veya e-posta ile sorabilirler.

Projenin Teslim Yeri ve Şartları
Yarışmanın için proje teslimi, 12.12.2012 günü saat 17.00 da sona erecek ve bu süre kesin olarak uzatılmayacaktır. Yarışma projeleri bu süre sonunda tek ambalaj içinde;

"Kayseri Kent Mobilyaları Ulusal Öğrenci Fikir Yarışması Raportörlüğü"

Sahabiye mah. Yıldırım Cad. No:30 38010 Kocasinan-KAYSERİ

adresine imza karşılığı elden, Kayseri dışından katılanlar, 11.12.2012 günü saat 17.00 a kadar kargo veya posta yoluyla gönderebileceklerdir. Posta veya kargo ile gelen projelerde, verildiği tarih esas alınacaktır. 12.12.2012 günü saat 17.00 dan sonra elden teslim edilen projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sonuçların Duyurulması
Jüri, çalışmaları sonucunda hazırlayacağı raporunu Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu'na verecek, idare sonucun yayın organlarında ilan edilmesinden sonra, meslek bülten ve dergilerinde bu raporun yayınlanmasını sağlayacaktır.

Yarışma Dışı Bırakılma
Şartnamenin 2. 6. ve 7. maddelerinde istenilenlerden herhangi birinin verilmemesi, eksik verilmesi veya maddelerde belirtilen koşullara uyulmaması,

Sunum paftalarının herhangi bir yerinde, fikir sahibini tanıtan bir işaret (sahibini belli edecek el yazısı ile yazılmış açıklama notları vb.) bulunması, halinde proje yarışma dışı bırakılır.

Anlaşmazlıkların Çözümü
Yarışmanın sonuçları ilan edilene kadar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Mimarlar Odası Kayseri Şubesi ile Yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklarda önce jürinin hakemliği aranır, sonuca ulaşılamadığı takdirde anlaşmazlıkların çözümünde Kayseri Mahkemeleri yetkili olacaktır.

Projelerin Geri Verilmesi
Ödül kazanamayan projeler kolokyumdan sonra sahipleri tarafından 30 (otuz) gün içerisinde Madde 7'de belirtilen yarışma raportörlüğü adresinden teslim tutanağı karşılığı geri alınacaktır. 30 (otuz) gün içinde geri alınmayan projelerden Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Mimarlar Odası Kayseri Şubesi sorumlu değildir. Ödül kazanan projeler ve ekleri Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Mimarlar Odası Kayseri Şubesi'ne ait olacaktır. Ödül kazanan projelere ait her türlü fikri haklar, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanun hükümleri uyarınca, sahibinden telif ve izin alınmadan uygulama yapılamaz.

İletişim Bilgileri
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Mimarlar Odası Kayseri Şubesi
"Kayseri Kent Mobilyaları Ulusal Öğrenci Fikir Yarışması Raportörlüğü"
Sahabiye mah. Yıldırım Cad. No:30 38010 Kocasinan-KAYSERİ
email : [email protected]
Tel: 0352 232 6149
Faks: 0352 222 8695Kullanıcı Girişi