TMMOB Şehir Plancıları Odası Planlama Dergisi Kapak Tasarım Yarışması

Yarışmanın son başvuru tarihi 15 Mayıs 2015.

1. Yarışmanın Konusu

Planlama Dergisi kapak ve kapakla uyumlu dergi modülü tasarımı olarak belirlenmiştir.

2. Yarışmanın Amacı ve Kapsamı

1986 yılında TMMOB Şehir Plancıları Odası'nın meslek dergisi olarak yayın hayatına başlayan Planlama Dergisinin temel amacı; meslek üyeleri arasında, meslek etkinliğinin paylaşıldığı ve değerlendirildiği bir ortam sunmanın yanı sıra akademiden aldığı destekle pratik ile kuram arasındaki ilişkinin kurulması ve güçlendirilmesidir. Planlama Dergisi, yayına zaman zaman ara vermiş olsa da 2003 yılından bu yana yılda 4 sayı ile düzenli olarak yayın hayatını sürdürmüştür.

Bu birikimin verdiği güç ve Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesince üstlenilen yayın süreci ile 2013 yılı itibariyle Planlama Dergisi hakemli yayına dönüşmüş; bu süreçte Journal Agent Online Dergi Çözümü sistemi ile yürütülen yeni makale kabul sistemi ve yeni tasarımı ile 2013 ve 2014 yılında 6 sayı ile okuyuculara ulaşmış ve "Listing in Ulrich's" veri tabanında taranmaya başlamıştır. Bununla birlikte 2015 yılı Nisan ayından itibren de Üniversiteler Arası Kurul tarafından kabul edilen alan indekslerinden biri olan "Avery" dizininde taranmaya başlamıştır.

Hakemli yayına dönüş sürecinde derginin kapak tasarımının yarışma ile belirlenmesi kararı oluşturulmuş ancak bu süreç içinde oda bünyesinde tasarlanan kapak kullanılmıştır. 2015 yılında kapak tasarımına yönelik odamız bünyesinde açılacak bir yarışma düzenleneceğine ilişkin karar verilmiş olup, söz konusu yarışma bu kapsamda açılmıştır.

Planlama Dergisi kapağında yer almak üzere yapılacak olan tasarım için herhangi bir kısıtlama bulunmayıp, hakemli yayın sürecine geçişten sona kullanılan mevcut kapak, şartname ekinde iletilmiştir. Ancak; genel ahlaka aykırı, pornografik içerikli veya herhangi bir siyasi veya dini görüşle bağdaştırılabilecek tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Jürinin değerlendirmesine alınacak tasarımların ön seçiminde TMMOB Şehir Plancıları Odası yetkili ve sorumludur.

Katılımcılardan, derginin iç kısımlarında tekrarlanarak kullanması için dergi kapak tasarımıyla uyumlu modül tasarımı da beklenmektedir. Modüller, Ek-1'de sunulan örneklerdeki kullanımlara uygun olmalıdır.

3. Katılma Koşulları

 • Tasarımların ekteki teknik şartlara uyması gerekmektedir.
 • Yarışmacılardan tasarımlarını özgün çalışmalardan elde etmeleri beklenmektedir.
 • Tasarımlar TMMOB Şehir Plancıları Odası, İstanbul Şubesi posta adresine kargoyla iletilmelidir.
 • Tasarımlar TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi'ne en geç 15.05.2015 tarihinde saat 18.00'e kadar ulaşmış olmalıdır.
 • Mevcut TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkez ve Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, jüri üyeleri, raportörleri ve sekretaryasıyla, bu kişilerin 1. derece akrabaları yarışmaya katılamazlar.
 • Katılımcılar, başvuru belgelerini eksiksiz göndermekle ve teslim kargolarının ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmekle yükümlüdürler.
 • Yarışma katılım göstermek isteyen herkese açıktır, herhangi bir üyelik şartı aranmamaktadır.


4. Yarışma Jüri Üyeleri, Raportörleri ve Sekretarya

Danışman Jüri Üyeleri

 • Orhan Sarıaltun (TMMOB, Şehir Plancıları Odası, Yönetim Kurulu Başkanı)
 • Tuba İnal Çekiç (TMMOB, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, II. Başkanı)
 • Ali Cangül (Kare Yayıncılık)


Asıl Jüri Üyeleri

 • Yrd.Doç.Dr. Ahmet Umur Deniz (MSGSÜ, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü)
 • Öğr.Gör. Oruç Çakmaklı (İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü)
 • Dr. Sertaç Erten (Şehir Plancısı)
 • Tuna Uysal (Fotoğrafçı)
 • Ar.Gör.Dr. Çağatay Bilsel (YTÜ, San. Ve Tas. Fak. İnteraktif Medya Tasarım Bölümü)


Yedek Jüri Üyeleri

 • Dr. Emrah Altınok (Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Fak. /Şehir Plancısı/Fotoğraçfı)
 • Uğur Çolak (Şehir Plancısı/Fotoğrafçı)


Raportörler

 • Murat Ölmez (TMMOB Şehir Plancıları Odası, İstanbul Şubesi)
 • Bilge Martan (TMMOB Şehir Plancıları Odası, İstanbul Şubesi)


Sekretarya

Akif Burak Atlar (TMMOB Şehir Plancıları Odası, İstanbul Şubesi, Şube Sekreteri)

Yarışma Dokümanının Temini

Yarışmaya ilişkin şartname ve belgeler aşağıdaki yer alan adreslerden temin edinilebilir.

 • TMMOB Şehir Plancıları Odası, www.spo.org.tr
 • TMMOB Şehir Plancıları Odası, İstanbul Şubesi,  www.spoist.org


6. Yarışma Başvurularının Yapılacağı Yer ve Yarışma Takvimi

 • Yarışma ilan tarihi: 13 Nisan 2015/Pazartesi
 • Başvuruların Yapılacağı Yer: TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi
 • Son Soru Sorma Tarihi: 20 Nisan 2015/Pazartesi
 • Sorular İçin mail Adresi: [email protected]
 • Soruların Yanıtlanma Tarihi/Yeri: 22 Nisan 2015/Çarşamba www.spoist.org ve www.spo.org.tr
 • Son Başvuru Tarih ve Saati: 15 Mayıs 2015/Cuma, 18.00
 • Sonuçların Açıklanacağı Tarih: 1 Haziran 2015/Pazartesi


7. Yarışma Ödülü

Yarışma sonucunda birinci seçilen tasarımın sahibine Apple 13'' - 2.5GHz MacBook Pro dizüstü bilgisayar hediye edilecektir.

8. Yarışmacılardan İstenilenler ve Teslim Esasları

Katılımcılar;

 • Tasarımın basılı olduğu ön kapak, arka kapak ve dergi iç düzeninde kullanılacak modülün kullanım örneğinin (Bkz: Ek:1), renkli ve siyah-beyaz bir şekilde, 19,7 x 26,3 cm. ebatlarında (Planlama Dergisi kapak ve sayfa boyutu), katlanmamış baskılarını
 • Tasarımın 300 dpi olarak hazırlanmış ve kaydedilmiş Adobe Illustrator (.ai ve .ait uzantılı olarak ayrı ayrı kaydedilmiş) dokümanını, 300 dpi olarak kaydedilmiş .pdf uzantılı dokümanını ve 300 dpi .jpg formatında kaydedilmiş dokümanını barındıran CD'yi
 • Yarışmacıların tasarımlarını; tasarım ilkelerini, ana fikirlerini, belirttikleri en fazla 100 kelimeden oluşan bir açıklama metnini
 • ·Eksiksiz doldurulmuş ve ıslak imzalı Yarışma Başvuru Formunu (ıslak imzalı olarak, ayrı bir kapalı zarf içerisinde)tasarım ve ekleri ile raportörlüğe dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde, kapalı zarf içerisinde teslim ederler.


Raportörlüğe iletilen zarfta içinde belgelerin her sayfasının sağ üst köşesine ve zarfın sağ üst köşesine beş (5) rakamlı bir rumuz yazılır. Rumuzda kullanılan rakamlar tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır.

9. Yarışma Sonucunun İlanı

Yarışma projelerinin değerlendirmeleri sonunda orijinal imzalı tutanak ve raporlar jüri başkanı tarafından yarışmayı açan TMMOB Şehir Plancıları Odası yetkilisine teslim edilir. Şehir Plancıları Odası, yarışmanın sonucunu en geç onbeş belirtilen tarihte internet sitesi kanalıyla ilan eder.

Jüri değerlendirme tutanakları, raporları ve üyelerin bireysel raporları, yarışma sonuçlarının açıklanmasını izleyen bir hafta içinde tüm katılımcılara bildirilir.

10. Yarışmanın İptali ve Telif Hakkı

TMMOB Şehir Plancıları Odası, hiçbir eserin beğenilmemesi durumunda ödülün iptali ve yarışma sonucunun ilan edilmesinden önceki herhangi bir aşamada yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir.

TMMOB Şehir Plancıları Odası, yarışmayı kazanan tasarım ile ilgili tüm kullanımlar, yapacağı yazılı ve görsel yayınlar, sergilemeler hakkında telif haklarına sahip olur, herhangi bir ödemede bulunmaz. Bu kapsamda eser sahipleri, hiçbir hak ve alacak talebinde bulunmayacaklarını peşinen beyan ve kabul ederler.

11. Yarışmayı Düzenleyen Kuruma İlişkin Bilgiler

Yarışma, TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından düzenlenmektedir. Yarışmanın sekretaryası, TMMOB Şehir Plancıları Odası adına TMMOB Şehir Plancıları Odası, İstanbul Şubesi tarafından yürütülmektedir.

Adı: TMMOB Şehir Plancıları Odası
Adresi: Atatürk Bulvarı, Bulvar Apt. 219/ 7 Çankaya/Ankara
Telefon Numarası: 0312 418 30 75

Sekretarya/İletişim

TMMOB Şehir Plancıları Odası, İstanbul Şubesi

Adresi: Cihannüma Mah. Akdoğan Sok. No:30 D: 6-7 Başar Apt. Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon Numarası: 0212 275 43 67
Faks Numarası: 0212 272 91 19
Elektronik Posta Adresi: [email protected]
Web Adresi: www.spoist.org

İlgili Raportörler

Murat Ölmez, Bilge MartanKullanıcı Girişi