Ekolojik Kentsel Tasarım Yarışması

TÜÇEV ve ÇŞB tarafından, şehir ve bölge planlama, peyzaj mimarlığı, mimarlık ve kentsel tasarım ve peyzaj mimarisi bölümlerinde 3. ve 4. sınıf öğrencilerine açık olarak düzenlenen yarışmaya ön kayıt için son tarih 30 Haziran.

Yarışma Konusu

Türkiye'nin herhangi bir yerleşmesinin, ekolojik yaklaşım ile planlama ve kentsel tasarım ilkeleri kapsamında belirlenmesine katkı sağlayacak fikirlerin alınması bu yarışmanın konusunu oluşturmaktadır. Seçilen yerleşmenin kimliği, tarihi ve kültürel dokusu, peyzajı ve siluetinin korunması ekolojik değerlerinin ön plana çıkartılması yarışmanın temel beklentisidir.

Yarışma Alanı

1/1000 ölçekli kentsel tasarım projesinin büyüklüğü 40 ha ile 60 ha arasında değişen bir büyüklükte olacaktır.

Yarışmanın Hedefi

Alanın bir bütünlük içinde, kamu yararı esas alınarak, kent ve çevresinde yaşayanların dinlenme ihtiyaçlarını karşılayan; tarihi bağlam içerisinde doğal çevre değerlerini nitelikli bir biçimde geliştirmeye imkan sağlayan; koruma-kullanım dengesini gözeten, işlevsel, yenilikçi ve ekolojik çözümleri ortaya koyan, sosyal yaşam ve kültürü ile kent yaşamı arasında mekânsal ilişki kuran ve böylelikle bölgenin kent yaşamına kazandırılmasını hedefleyen bir projenin oluşturulması amaçlanmaktadır.

Yarışmanın Katılım Koşulları

T.C üniversitelerinin şehir ve bölge planlama, peyzaj mimarlığı, mimarlık, kentsel tasarım ve peyzaj mimarisi bölümlerinde lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerden üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri yarışmaya katılabilir.

Yarışmaya bireysel ve grup olarak katılım sağlanabilir. Katılımcı farklı gruplarla yarışmaya dahil olamaz. Grup katılımlarında iki ayrı meslek disiplinin olması zorunlu değildir ancak ekip başının şehir planlama, mimarlık ve peyzaj mimarlığı bölümlerinden olması zorunludur.Grup katılımlarında kişi sayısı sınırlaması yoktur. 2015 yılında mezun olacak öğrenciler de yarışmaya katılabilirler.

Yarışma Takvimi

 • Son Ön Kayıt Tarihi: 30 Haziran 2015
 • Projelerin Son Teslim Tarihi: 28 Ağustos 2015, 18:00
 • Jürinin Toplanacağı Tarih: 11 Eylül 2015
 • Ödül Töreni Tarihi ve Yeri: 1 Ekim 2015 - ANKARA
 • Sergi Yeri: İl bank Sosyal Tesisleri
 • Sergi Süresi: 1 – 15 Ekim 2015

Ödüller

 • 1.'lik ödülü:  40.000  Türk Lirası
 • 2.'lik ödülü:  30.000  Türk Lirası
 • 3.'lük ödülü:  20.000 Türk Lirası
 • 1. Mansiyon : 8.000 Türk Lirası
 • 2. Mansiyon : 8.000 Türk Lirası
 • 3. Mansiyon : 8.000 Türk Lirası
 • 4. Mansiyon : 8.000 Türk Lirası
 • 5. Mansiyon : 8.000 Türk Lirası
 • 6. Mansiyon : 8.000 Türk Lirası
 • 7. Mansiyon : 8.000 Türk Lirası
 • 8. Mansiyon : 8.000 Türk Lirası

Jüri Üyeleri

 • Prof.Dr. Mustafa ÖZTÜRK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı (Çevre Mühendisi)
 • Y. Erdal KAYAPINAR Mekânsal Planlama Genel Müdürü (Şehir Plancısı)
 • Vedad GÜRGEN Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü (İnşaat Müh.)
 • Prof.Dr. Mehmet OCAKÇI İTÜ Şehir ve Planlama Bölümü (Mimar-Şehir Plancısı)
 • Filiz ULUSOY Kalecik Belediye Başkanı (Sosyolog)
 • Murat ORAL Selçuk Üniversitesi (Mimar)
 • Talha KÖS İdeal kent Kentsel Tasarım & Mimarlık (Kentsel Tasarımcı)


Raportörler

Türkiye Çevre Koruma VakfıKullanıcı Girişi