13. Uluslararası Genç Mimarlar Fikir Projesi Ödülleri ve Sergisi

13. Uluslararası Genç Mimarlar Fikir Projesi Ödülleri ve Sergisi “Dünya Dışı Yaşam Kapsülleri” başlığı altında düzenleniyor. Yollanan projelerin teslim alınması için son gün 9 Mart 2018.

Madde 1: Amacı ve Kapsamı

"Bilinmeyen", tarihsel süreçte insanoğlunun öğrenme arzusunu harekete geçiren ve bilimin gelişmesini sağlayan bir kavramdır. Bilimsel araştırma bilinmeyeni aramayı ve yeni bilgiler üretmeyi amaçlarken bilineni yeniden yorumlar ve yeni bilinmeyenler ortaya atarak onları sorgular. Bu çerçevede, mimarlık disiplininin de gelişimi var olan bilgiler ışığında yeni bilinmeyenleri araştırmak ve aydınlatmak ile mümkün olabilmektedir. Mimarlık, tarihsel gelişimi çağlar boyunca takip edilebilen ve halen yeni problemler ile yüzleşerek ve çözüm potansiyelleri barındırarak gelişen ve dönüşen bir disiplindir. Herhangi bir sebep ile yeryüzünden koparak dünya dışı bir bağlamlarda mekânlar tasarlamak tarihsel gelişimi boyunca yeryüzüne bağlı kalmış olan mimarlık için en etkileyici "bilinmeyenlerden" biridir. Günümüzde uzay boşluğunda veya başka gezegenlerde yaşam olanakları gündeme getirilmekte ve bu konu üzerine bilimsel araştırmalar yapılmaktadır. Bu gelişmeler mimarlık açısından aşağıdaki soruları gündeme getirmektedir:

Dünya dışı bir bağlam mimarlık açısından hangi problemleri ve çözüm olanaklarını üretmektedir? Dünya üzerindekine alternatif olanbir yaşam nasıl mekânsallaşabilir? Uzaydaki veya farklı gezegenlerdeki çevresel faktörler mimari tasarımı nasıl etkileyebilir? Dünya'ya geri dönüşü olmayan bir yolculuk sonrası bu alternatif bağlamlarda sürdürülebilir bir yaşam tasarlanabilir mi? Buluşma ile birlikte üretilecek fikir projelerinde katılımcılar tarafından seçilen bir dünya dışı bağlamda tasarlanacak "yaşam kapsülleri" konusunda fikirlerin geliştirilmesi beklenmektedir. Yukarıda ifade edilen sorulara cevap aranırken mimarlıkta "bilinmeyen" konusunda eleştirel fikirlerin üretilmesi, geleceğin mimarlığının evren ölçeğinde sorgulanması amaçlanmaktadır. Ayrıca dünya dışı yaşam alternatiflerinin mimari açıdan yorumlanması hedeflenmektedir. Projede "bilinmeyen" kavramı uzaydaki veya farklı gezegenlerdeki çevresel faktörler çerçevesindeele alınmalıdır. Bu kapsamda, yaşamın sınırlarınıdünya ölçeğinin ötesinde birevren ölçeğine taşıyan; mimarlıkta bilinmeyeni araştıran, bilinmeyen kavramını tüm bileşenleriyle sorgulayan ve aydınlatan, "dünya dışı yaşam kapsülleri" fikirlerinin tartışılması ve geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Madde 2: Düzenleyen Kuruluşlar

Etkinlik, UIA himayesinde Mimarlar Odası Antalya Şubesi tarafından düzenlenmektedir.

Madde 3: Etkinliğin Şekli

Etkinlik uluslararası mimarlık ve şehircilik ödül programına ilişkin UIA/UNESCO kurallarına uygun, fikir projesi ödülleri olarak düzenlenmiştir.

Madde 4: Katılım Koşulları

a) Katılımcıların 1978 yılı ve sonrası doğumlu ve mimar olmaları,
b) Yurt içi katılımcıların Türkiye Mimarlar Odasına kayıtlı mimar olmaları,
c) Yurt dışı katılımcıların kendi ülkelerinde Mimarlık örgütüne kayıtlı mimar olmaları gerekmektedir.
d) Ekip ile katılım mümkündür. Ekip halinde katılınması DURUMUNDA, ekip üyelerinden her birinin a,b ve c maddelerindeki şartları taşımaları GEREKMEKTEDİR.
e) Etkinliğe katılım ücretsizdir.
f) Jüri veya Teknik komite üyelerinin yakınları olan kişiler katılamazlar.

Madde 5: Etkinliğin Dili

Belgeler ve sunulacak projelerde kullanılacak dil, Türkçe veya İngilizcedir.

Madde 6: Etkinlik Takvimi

 • Etkinlik ilanı: 11 Aralık 2017
 • Soru sorma için son gün: 08 Ocak 2018
 • Soru-Cevapların yayınlanması için son gün: 12 Ocak 2018
 • Yollanan projelerin teslim alınması için son gün: 09 Mart 2018
 • Sonuçların ilanı: 23 Mart 2018
 • Projelerin sergilenmesi: 22 Nisan 2018
 • Ödül Töreni: 22 Nisan 2018

Madde 7: Soru ve Cevaplar

Etkinlik ile ilgili bütün sorular, 08 Ocak 2018 tarihine kadar web sayfasında bulunan soru-cevap formunu doldurarak gönderilecektir.

Sorular, etkinliği düzenleyenler tarafından 12 Ocak 2018 tarihine kadar cevaplandırılacaktır. Tüm soru ve cevaplar bu tarihte Uluslararası Genç Mimarlar Buluşması web sitesinde yayınlanacaktır.

Madde 8: Rumuz

 • Tüm projeler sahibi bilinmeden sergilenecek ve değerlendirilecektir. Katılımcılar gönderdikleri dokümanda bulunacak bir rumuz belirleyeceklerdir. Bu rumuz ardışık olmayan 3 rakam ve 2 harften oluşacaktır. Rumuz 15 mm/50 mm beyaz fon üzerinde siyah puntoyla yazılacak ve yollanacak bütün belgelerin sağ üst köşesinde yer alacaktır.
 • Teknik komite jürinin değerlendirme esnasında kimlik kodlarını seri numaralarla gizleyeceklerdir.
 • Jüri değerlendirmesini yaptıktan sonra, kimlik belirten zarflar açılacak ve gizlilik ortadan kalkacaktır.

Madde 9: Teslim Koşulları

 • Tüm belgelerde katılan kişi veya kişilerin kimlikleri gizli olacaktır.
 • Başvurular katılımcıların bilgilerini içeren kapalı bir kimlik zarfıyla yapılacaktır. Kapalı zarfın dışına katılımcıların rumuzu yazılacak içine de ad, soyad, telefon, mail adresi, iletişim adresi, kimlik fotokopisi ve kayıtlı olduğu Mimarlar Odası bilgileri (sicil no) konacaktır.
 • Ekip olarak katılınması halinde tüm ekip üyelerinin bilgileri kimlik zarfının içinde yer alacaktır.
 • Proje dikey olarak, tek paftada sunulacaktır.
 • Proje panosu, verilen format doğrultusunda hazırlanır. Format için programın web sayfasına bakılabilir. Sergiye katılmak için hazırlanan pano (pano boyutu: 70x100 cm) BASKI alınmadan, DİJİTAL olarak, en az 150 dpi çözünürlükte, TIFF/JPEG/EPS belgesi, CMYK olarak CD/DVD içerisine kaydedilerek gönderilecektir.
 • CD ve kimlik zarfı düz bir kağıtla paketlenecek, paketin üzerine açık ve okunabilir bir şekilde Uluslararası Genç Mimarlar Fikir Projesi Ödülleri ve Sergisi yazılacaktır.

Paket aşağıdaki adrese gönderilecektir.

Serap KAYA
0090 533 766 99 57
MİMARLAR ODASI ANTALYA ŞUBESİ Meltem Mahallesi 3808 Sokak No: 16 07500 ANTALYA TÜRKİYE
Tel: 00 90 242 237 86 92

 • Kargoyla yurtdışından gelecek projelerin teslim tarihinden itibaren 7 gün içerisinde yurtiçinden gelecek projelerin de 3 gün içerisinde teslim adresine ulaşmış olması gerekmektedir.
 • Kargoyla gönderilen projelerin makbuzları 09 Mart 2018 saat 17.00'ye kadar iletişim adresine fax çekilecektir. Fax: 00 90 242 237 58 20
 • Proje gönderim bedeli (kargo ücreti) gönderen kişiye aittir.
 • Elden teslim edilecek projelerin 09 Mart 2018 tarihinde saat 17.00' ye kadar teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Geç başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Ayrıca http://gencmimarlarbulusmasi.mo.org.tr/ web sitesinde bulunan proje gönderim alanına yukarıda formatı belirtilen proje panosu, proje raporu, katılımcı kimlik ve iletişim bilgileri belirtilen son tarihe kadar katılımcı tarafından yüklenecektir.

Madde 10: Sunum Koşulları

 • Proje senaryosu WORD DOSYASI formatında olacak, 500 kelimeyi geçmeyecek ve imaj (resim, fotoğraf,grafik, şekil, vs) içermeyecektir.
 • Bütün dokümanlar en az 150 dpi çözünürlükte pdf formatında 2 adet CD olarak gönderilecektir. Senaryo Word dosyası olarak CD' ler içinde yer alacaktır.
 • Sunum tekniği serbesttir.
 • Her katılımcı sadece tek bir proje ile katılabilir.
 • Senaryo ve paftanın sağ üst köşesine rumuz yazılacaktır.

Madde 11: Jüri ve Raportörler

Raportörler:

Funda Alyanak Kaya - Y. Mimar
Gülay Uyanıker - Mimar
Sadık Gökhan Ekinci - Y.Mimar
Özge Cevahir - Mimar

Madde 12: Sonuçların Açıklanması ve Sergi

Jüri tarafından belirlenen 1., 2. ve 3. projeler 23 Mart 2018 tarihinde açıklanacaktır.

Jüri raporu Uluslararası Mimarlar Birliğine (UIA) gönderilecektir.

Madde 13: Ödüller

 • 1.lik Ödülü: 2500 euro
 • 2.lik Ödülü: 1500 euro
 • 3.lük Ödülü: 1000 euro

Sonuçlar açıklandıktan en geç 3 ay içerisinde kazananların ödülleri teslim edilecektir.

Madde 14: Telif Hakkı ve Projelerin Geri Verilmesi

Gönderilen bütün projelerin telif hakkı müellifine aittir. Ancak, tüm katılımcılar, projelerinin sonuçlar açıklandıktan sonra Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) ve Mimarlar Odası Antalya Şubesi tarafından her türlü yayında kullanılmasını kabul etmiş sayılırlar.

Etkinliğe gönderilen hiç bir proje geri verilmeyecektir.

İletişim için:
MİMARLAR ODASI ANTALYA ŞUBESİ Meltem Mahallesi 3808 Sokak No: 16 07500 ANTALYA TÜRKİYE
TELEFON: 00 90 242 237 86 92–93-94
00 90 533 766 99 57
FAKS: 00 90 242 237 58 20
E-MAİL: [email protected]
WEB: http://gencmimarlarbulusmasi.mo.org.tr/Kullanıcı Girişi